Een vraag?

Ethias Mobility & More

Waarom kiezen voor Ethias ?
 • Bescherming ongeacht het gebruikte alternatieve vervoermiddel op de weg naar en van het werk en tijdens dienstverplaatsingen
 • Multirisicoverzekering: omnium, bijstand, lichamelijke ongevallen, BA en RB
 • Het afsluiten van de waarborgen van uw keuze* en de mogelijkheid om alle of een gedeelte van uw personeelsleden te verzekeren

Video

Mobility & More

Op de weg van en naar het werk kan er snel iets gebeuren:

 

 • Een ongeval of pech? Als uw medewerker een omniumverzekering of bijstandsverzekering voor zijn/haar voertuig heeft, dan is hij/zij goed beschermd. Maar in geval van een ongeval of pech met een fiets of een elektrische step, komen deze verzekeringen niet tussen.
 • Uw medewerker neemt de trein en laat per ongeluk zijn/haar gsm vallen. Zonder een specifieke verzekering “Alle Risico’s” zal hij/zij zelf de kosten moeten dragen.
 • Kiest hij/zij voor de fiets? Ook dan kan hij/zij een ongeval hebben, waarbij hij/zij iemand verwondt of schade berokkent aan een voertuig. Zonder familiale verzekering (B.A.) kan dit voor hem/haar een dure aangelegenheid worden...

 

Of het nu op weg van en naar het werk is of tijdens een dienstverplaatsing, dergelijke situaties brengen stress met zich mee. Stress die kan worden vermeden. En wat als wij u nu één enkele verzekering voorstellen om uw medewerkers in deze situaties te beschermen? Verzeker dus niet langer een vervoermiddel maar een traject! Met Ethias Mobility & More biedt u uw personeel gemoedsrust!

Etre client chez Ethias

Ontdek ook Ethias Bike & More

Ethias Bike & More, een verzekering die uw werknemers en hun voortbewegingstoestellen dekt. U kunt hen volledige bescherming bieden met een verzekering voor de diefstal en/of schade aan het voortbewegingstoestel, pechverhelping en lichamelijk letsel van de bestuurder en de passagiers.

Mobility & More verzekert…

Mobility & More verzekert…

Het traject van de medewerker van, naar en voor het werk ongeacht hoe hij/zij zich verplaatst: per (elektrische) fiets, speed pedelec, openbaar vervoer te voet of in bepaalde gevallen met de auto en ongeacht of hij/zij eigenaar is van het gebruikte toestel.

 

Dankzij dit innovatieve product is uw medewerker beschermd zowel voor woon-werk als tijdens dienstverplaatsingen ook al heeft hij/zij geen gepaste verzekering, is de dekking ontoereikend of bestaat er geen relevant product op de markt.

 

Wat is wel en niet verzekerd?

Wat is wel en niet verzekerd?

U kan kiezen uit 7 waarborgen.  Min. 2 waarborgen te onderschrijven (de gecombineerde onderschrijving van de waarborgen “Omnium dienstverplaatsingen” en “Omniumverzekering van het vervoermiddel” geldt slechts als 1 waarborg). 


Bijstand

 

Uw medewerker fietst naar het werk en krijgt onderweg een lekke band.

 • Ethias Mobility & More verleent bijstand: uw medewerker wordt opgehaald en de fiets wordt naar de fietshersteller gebracht.

 

Tijdens een dienstverplaatsing wordt een aansluitende trein plots afgeschaft.

 • Met Ethias Mobility & More kan uw medewerker een taxi bellen die hem/haar naar het dichtstbijzijnde station of het werk brengt. Ethias vergoedt deze taxikosten tot maximaal € 75 per schadegeval, maximaal 5 keer per jaar.
 • Deze waarborg komt niet tussen voor terugkerende pannes door slecht onderhoud en de bijstand die nodig is door een lege batterij.

 

Omniumverzekering van het vervoermiddel

 

Uw medewerker krijgt in het kader van zijn/haar opdracht of op weg van of naar het werk te maken met diefstal, brand of materiële schade aan zijn/haar vervoermiddel (zachte mobiliteit, car sharing en gebruik van een persoonlijk voertuig als gevolg van een onaangekondigde staking of onverwachte schrapping van een openbaar vervoermiddel).

 • Ethias Mobility & More vergoedt de schade met toepassing van een vrijstelling van € 50 voor de waarborg materiële schade.
 • Deze vrijstelling is niet van toepassing in geval van totaal verlies en in geval van schade door natuurkrachten of door aanraking met een dier. Deze waarborg komt niet tussen voor schade door slijtage.

 

Persoonlijke bezittingen

 

De laptop van uw medewerker wordt op de terugweg naar huis op de trein gestolen.

 • Ethias Mobility & More vergoedt de diefstal van persoonlijke bezittingen tot € 1200.
 • Deze waarborg komt niet tussen voor diefstal van cash geld.

 

Lichamelijke ongevallen

 

Uw medewerker breekt zijn/haar pols terwijl hij/zij op een elektrische step naar het werk gaat.

 • Ethias Mobility & More vergoedt de morele schade omdat uw medewerker zijn/haar favoriete sport niet meer kan beoefenen.
 • Deze waarborg komt niet tussen voor de verplaatsingskosten om naar de dokter te gaan en de parkeerkosten.

 

Burgerlijke aansprakelijkheid

 

Uw medewerker rijdt op weg naar het werk iemand aan met de fiets. Tenzij hij/zij een familiale verzekering, zal hij/zij zelf de schade van de tegenpartij moeten betalen.

 • Ethias Mobility & More vergoedt de schade die uw medewerker aan derden berokkent.
 • Wij verlenen geen tussenkomst als er een wettelijk verplichte verzekering is.

 

Rechtsbijstandverzekering

 

Uw medewerker, die op weg naar het werk iemand met de fiets aanrijdt, zal zelf de eventuele gerechtskosten moeten betalen.

 • De rechtsbijstandsverzekering betaalt de gemaakte verdedigingskosten terug die noodzakelijk zijn om zich te verdedigen in een burgerlijke of strafrechtelijke procedure.
 • Wij verlenen geen tussenkomst voor boetes en minnelijke schikkingen in strafzaken.

 

Omnium Dienstverplaatsingen

 

U kan eveneens de omnium van het persoonlijk voertuig van uw medewerker verzekeren wanneer hij/zij, in uw opdracht en met uw akkoord, professionele dienstverplaatsingen uitvoert.

 • Ethias Mobility & More dekt in dit geval de materiële schade aan het persoonlijk voertuig van uw medewerker, met inbegrip van glasbreuk.
 • Deze waarborg komt niet tussen voor de materiële schade die veroorzaakt werd aan derden.

 

Voordelen voor de werkgever

Voordelen voor de werkgever

 • Een upgrade van het salarispakket;
 • Een voordelig fiscaal regime;
 • De omnium dekking van het voertuig van uw medewerkers bij dienstverplaatsingen;
 • Het afsluiten van de waarborgen van uw keuze* en de mogelijkheid om alle of een gedeelte van uw personeelsleden te verzekeren;
 • De zekerheid dat uw medewerkers altijd veilig en wel aankomen;
 • Een aanmoediging om groenere vervoermiddelen te gebruiken.

 

* Minimum 2 waarborgen te onderschrijven

 

Ontdek onze Mobility & More App!

Ontdek onze Mobility & More App!

Heeft een van uw medewerkers bijstand nodig als gevolg van een ongeval of panne? Dankzij de App Ethias Mobility & More kan hij/zij hulpverlening vragen en rechtstreeks in contact treden met een van onze adviseurs. Eenvoudig en snel!

Ethias Mobility Day

Ethias Mobility Day

Ontdek de voorstelling van Ethias Mobility & More tijdens ons event “Ethias Mobility Day” waar onze partners de nieuwe voortbewegingstoestellen konden testen.

 

 

 

Meer info ?

Meer info? Een offerte aanvragen?

Om gratis een offerte voor een contract, de infofiche en onze algemene voorwaarden te krijgen:

 

 

Lees aandachtig de infofiche en de algemene voorwaarden voordat u een verzekering

Ethias Mobility & More afsluit.

 

De verzekering Ethias Mobility & More is een multirisicoverzekering (omnium, bijstand, lichamelijke

ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand) onderworpen aan het Belgisch recht.

Het is een jaarcontract dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij het ten minste 3 maanden

voor de vervaldag wordt opgezegd.

 

 

Bent u niet tevreden? U kunt een brief sturen naar Ethias, rue des Croisiers, 24 te 4000 LUIK, of mailen naar klachtenbeheer@ethias.be. Bij betwisting kunt u een klachtenbrief sturen naar de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman-insurance.be), de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel.