Een vraag?

Omniumverzekering dienstverplaatsingen

Waarom kiezen voor Ethias?
  • Een bijkomend voordeel bieden aan de werknemer. 
  • De werknemer geruststellen met een bijkomende waarborg in het geval van schade aan zijn voertuig tijdens een dienstverplaatsing (bovenop zijn eigen polis BA Auto). 

Materiële schade

Dit product heeft als doel de herstelling van de materiële schade te verzekeren aan de persoonlijke voertuigen van de werknemers die in dienstverband werken bij de verzekeringnemer wanneer zij deze voertuigen uitsluitend hiervoor gebruiken.

Werking

Werking

U beschadigt uw eigen voertuig in het kader van een verplaatsing voor rekening van uw werkgever.

  • De eventuele schade veroorzaakt aan een derde activeert het segment "Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) Auto afgesloten bij uw persoonlijke BA-verzekeraar.
  • De schade aan uw eigen voertuig activeert het segment "Omnium Dienstverplaatsing" van de verzekeraar van uw werkgever.

 

Vanuit wettelijk oogpunt kan de betrokken persoon vrij kiezen via welke polis hij de schade aangeeft.

 

Er bestaan evenwel overeenkomsten tussen verzekeraars die een volledige of gedeeltelijke recuperatie van de uitgaven voorzien bij de maatschappij van de werknemer die ten persoonlijke titel een omnium heeft afgesloten. Hierdoor kan de werkgever vermijden dat zijn schadestatistiek verslechtert door de polis omnium dienstverplaatsingen.