Een vraag?

Voertuigschade

Waarom kiezen voor Ethias ?
 • Onmiddellijke herstelling met rechtstreekse tussenkomst van Ethias bij de erkende herstellers en bij het Carglass netwerk
 • Zeer soepele antidiefstalvoorwaarden

Voertuigschade

De verzekering « Schade aan het voertuig » dekt al de schade veroorzaakt aan het verzekerde voertuig zoals : diefstal, brand, materiële schade en glasbraak.

Aanbod

Ethias biedt u

 • Geen segmentatie
 • Onmiddellijke herstelling zonder betaling van een voorschot bij het netwerk van erkende herstellers en bij het netwerk Carglass
 • Zeer soepele antidiefstalvoorwaarden
 • Een snelle en geautomatiseerde schadeloosstelling
 • Gespreide betaling mogelijk
 • Aanvullende verzekeringen mogelijk : brand, diefstal, glasbreuk, aanraking met dieren

Andere diensten

Andere diensten dan de herstelling van de schade :

 • Blussen van de brand
 • Voorlopige garage
 • Transport (repatriëring inbegrepen) van het voertuig naar de hersteller 
 • De demontage nodig voor het opmaken van een bestek

Documenten