Een vraag?

Bijdrageverzekeringen

Waarom kiezen voor Ethias?
  • Om de financiering van de RSZ-pensioenbijdragen (basis- en responsabiliseringsbijdragen) te spreiden
  • Actuariële studie op regelmatige basis voor de projectie van de pensioenlasten
  • Ethias is één van de enige verzekeraars zowel aanwezig in de pensioenen van zowel de 1ste als de 2de pijler

Financieel rendement

Financieel rendement

Wat betreft het financieel beheer van de reserves van uw bijdragen, kunt U kiezen uit de 3 volgende formules:

  • Ethias Global 21*
  • Ethias Global 23 Dynamic
  • Ethias Global conservative 23

 

* de inbrengen gebeurten enkel na validering door Ethias en volgens een vooraf bepaald tijdschema.

 

Naargelang uw rendementsdoelstelling en uw bereidheid tot het nemen van risico, kunt u het ene of het andere fonds kiezen en zelfs opteren tot een verdeling overgaan. Onze specialisten zullen u de kenmerken en opportuniteiten ervan verduidelijken.

 

Etre client chez Ethias

Investeringen

De strategie voor duurzaam en verantwoord investeren is afgestemd op de strategie van Ethias voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Met haar financiële investeringen wil Ethias handelen in het langetermijnbelang van haar verzekerden en van de samenleving als geheel.

Etre client chez Ethias

Publi-Plan

Bovendien ontwikkelde Ethias een bijkomende dienst die uniek is op de markt: Publi-Plan.Deze biedt u een duidelijk zicht op uw toekomstige globale loonkosten en op de kosten m.b.t. tot uw pensioentoezeggingen.We testen daarvoor HR-scenario’s die in samenspraak met u opgebouwd worden.

 

Zo kunt u uw benoemingsbeleid eventueel koppelen aan uw pensioenlast en de globale loonmassa.

 


Bijkomend kunt U ook de betaling van uw gesolidariseerde pensioenen toevertrouwen aan Ethias.