Een vraag?

Bijdrageverzekeringen

Waarom kiezen voor Ethias?
  • Om de financiering van de RSZ-pensioenbijdragen (basis- en responsabiliseringsbijdragen) te spreiden
  • Actuariële studie op regelmatige basis voor de projectie van de pensioenlasten
  • Ethias is één van de enige verzekeraars zowel aanwezig in de pensioenen van zowel de 1ste als de 2de pijler

Bijdrageverzekeringen

U bent aangesloten bij het Gesolidariseerd pensioenfonds van de provinciale en lokale besturen en u wenst uw jaarlijkse uitgaven inzake pensioenbijdragen (basisbijdragen en responsabiliseringsbijdragen) te kunnen budgetteren over een bepaalde tijdspanne?

Onze bijdrageverzekering laat U toe om aan de hand van een onderling opgesteld financieringsplan deze recurrente pensioenlast te spreiden in de tijd en tegelijkertijd budgettair voorspelbaar te maken.

Publi-Plan

Bovendien ontwikkelde Ethias een bijkomende dienstverlening die uniek is op de markt: Publi-Plan. Dergelijke studie biedt U een duidelijk overzicht van uw toekomstige loonkosten en van de kosten m.b.t. uw pensioentoezeggingen. We testen hierbij HR-scenario’s die op gepersonaliseerde wijze met u afgesproken worden. Zo kunt u uw benoemingsbeleid gerichter koppelen aan uw pensioenlast en aan de globale loonmassa.


Bijkomend kunt U ook de betaling van uw gesolidariseerde pensioenen toevertrouwen aan Ethias.

 

Inbegrepen diensten

Inbegrepen diensten: 

  • het bepalen van een financieringsplan op maat
  • het financieel beheer van de reserves (tak 21 en/of tak 23)
  • de betaling aan de RSZ van de verschuldigde pensioenbijdragen voor de statutaire personeelsleden

Etre client chez Ethias