Een vraag?

Bijdrageverzekeringen

Waarom kiezen voor Ethias?
 • Om de financiering van de RSZ-pensioenbijdragen (basis- en responsabiliseringsbijdragen) te spreiden
 • Actuariële studie op regelmatige basis voor de projectie van de pensioenlasten
 • Ethias is één van de enige verzekeraars zowel aanwezig in de pensioenen van zowel de 1ste als de 2de pijler

Bijdrageverzekeringen

U bent aangesloten bij het Gesolidariseerd pensioenfonds van de provinciale en lokale besturen en u wenst uw jaarlijkse uitgaven inzake pensioenbijdragen (basisbijdragen en responsabiliseringsbijdragen) te kunnen budgetteren over een bepaalde tijdspanne?

 

Onze bijdrageverzekering zal u toelaten om een financieringsplan deze recurrente last in de tijd te spreiden en tegelijkertijd budgettair voorspelbaar te maken.

Een bijdrageverzekering bij Ethias betekent ook:

 • Dat onze teams permanent voor U klaar staan
 • De toegang tot alle gegevens van uw dossiers via onze tool Extranet Wettelijk Pensioen
 • Recurrente opleidingen
 • Ter beschikbare referentiewerken
 • De Ethias Pension Corner; een zeer performante zoek- en documentatietool

 

Inbegrepen diensten

Inbegrepen diensten: 

 • het opmaken van een financieringsplan op maat
 • het financieel beheer van de reserves (tak 21 en/of tak 23)
 • de betaling aan de RSZ van de verschuldigde pensioenbijdragen voor de statutaire personeelsleden

Etre client chez Ethias