Een vraag?

Bijdrageverzekeringen

Waarom kiezen voor Ethias?
  • Om de financiering van de pensioenbijdragen te spreiden 
  • Ethias is één van de enige verzekeraars die zowel aanwezig is in de pensioenen in 1ste pijler als in 2de pijler

Bijdrageverzekeringen

U bent aangesloten bij het gesolidariseerde Pensioenfonds van de provinciale en lokale besturen en u wenst uw jaarlijkse uitgaven inzake pensioenbijdragen (basisbijdragen, responsabiliseringsbijdragen...) te kunnen budgetteren over een bepaalde tijdspanne.

 

Onze bijdrageverzekering zal u toelaten om, over een bepaalde tijdspanne, een financieringsplan op te stellen om deze recurrente last in de tijd te spreiden en tegelijkertijd budgettair voorspelbaar te maken.

 

Bovendien ontwikkelde Ethias een bijkomende dienst die uniek is op de markt: Publi-Plan. Deze biedt u een duidelijk zicht op uw toekomstige loonkosten en op de kosten m.b.t. tot uw pensioentoezeggingen. Zo kunt u uw benoemingsbeleid koppelen aan uw pensioenlast en de globale loonmassa.

 

Bijkomend kunt u ook de betaling van uw gesolidariseerde pensioenen toevertrouwen aan Ethias.

Inbegrepen diensten

Inbegrepen diensten: 

  • het bepalen van een financieringsplan op maat
  • het financiële beheer van de reserves
  • de rechtstreekse betaling aan de RSZ van de verschuldigde pensioenbijdragen voor de statutaire personeelsleden