Een vraag?

PubliPlan

Waarom kiezen voor Ethias en haar dochteronderneming, Ethias Services?
 • Ontdek de simulatietool van deze dienst voor de loopbaanplanning in de plaatselijke overheidssector
 • Een unieke dienstverlening op maat voor een duidelijk zicht op de toekomstige lonen en de pensioenkosten van uw bestuur
 • Onontbeerlijk om de globale impact van het HR-beleid (van statutairen en contractuelen) op het budget in te schatten, met inbegrip van de invoering van een extralegaal pensioen voor uw contractuele personeelsleden

Simulatie van kosten

Publi-Plan: een simulatie van de evolutie van uw kosten

 • Statutaire loonmassa
 • Contractuele loonmassa
 • Patronale lasten
 • De kosten van de totale factuur van de pensioenbijdragen (basis- en responsabiliseringsbijdragen) van de statutaire personeelsleden
 • De kosten en impact van een aanvullend pensioenplan
 • De pensioenverplichtingen

Personeelsbeleid

Een innovatief instrument voor dynamische projecties van uw HR-beleid:

 • flexibele en gepersonaliseerde modellering van vervangingsprofielen
 • projectie over meerdere jaren van de benoemingen
 • evolutie van het personeelskader
 • gevolgen van uitdiensttredingen door pensionering

Hulp voor beslissing

Publi-Plan ondersteunt U om met kennis van zaken een optimale beslissing te nemen:

 • met gedetailleerd cijfermateriaal bij de verschillende scenario’s
 • met synthesetabellen en grafische voorstellingen
 • met zicht op de evolutie van de pensioentoezeggingen
 • met zicht op de langetermijnevolutie van de personeelskosten