Een vraag?

Publiplan

Waarom kiezen voor Ethias?
 • Ontdek de simulatietool voor de loopbaanplanning in de openbare sector
 • Een unieke dienstverlening op maat voor een duidelijk zicht op de toekomstige lonen en de pensioenkost van uw bestuur
 • Onontbeerlijk om de globale impact van het personeelsbeleid (statutaire en contractuele) op het budget in te schatten

Simulatie van kosten

Wat biedt Publi-Plan?

Een simulatie van de evolutie van de diverse kosten:

 • Statutaire loonmassa
 • Contractuele loonmassa
 • Patronale lasten
 • Kostprijs van de totale pensioenfactuur van de statutair gepensioneerden
 • De kostprijs en impact van een aanvullend pensioenplan
 • De pensioenverplichtingen

Personeelsbeleid

Een innovatief instrument voor dynamische projecties van uw personeelsbeleid:

 • Flexibel gebruik van vervangingsprofielen
 • Jaarlijkse projectie van benoemingen
 • Evolutie van het personeelskader
 • Gevolgen van uitdiensttredingen

Hulp voor beslissing

Het Publi-Plan verslag ondersteunt u om met kennis van zaken een optimale beslissing te nemen

 • met gedetailleerd cijfermateriaal bij de verschillende scenario’s
 • met overzichtelijke synthesetabellen en grafische voorstellingen
 • met inzicht op de evolutie van de pensioenverbintenissen
 • met zicht op de langetermijnevolutie van de personeelskosten

Decavi

Decavi

De DECAVI-trofeeën belonen de beste verzekeringsproducten van het afgelopen jaar in verschillende productcategorieën. Ethias Services behaalde in 2013 de DECAVI®-innovatietrofee voor Publi-Plan.