Een vraag?

Alle bouwplaatsrisico's

Waarom kiezen voor Ethias?
 • Naast uw burgerlijke aansprakelijk is ook de schade aan het gebouw verzekerd.
 • De kosten voor expertise, afbraak en opruiming worden betaald door Ethias. 
 • Talrijke uitbreidingen zijn mogelijk. 
 • Een verzekering "Tienjarige aansprakelijkheid" die u verzekert tegen ernstige financiële gevolgen die voortvloeien uit deze aansprakelijkheid. 

Controleverzekering doel

De controleverzekering heeft als doel: 

 • de ondernemers en architecten dekking te verlenen voor hun tienjarige contractuele aansprakelijkheid.
 • de bouwheer te verzekeren tegen alle ernstige verstoringen die de stabiliteit of de soliditeit van zijn gebouw kunnen aantasten (waardoor het gebouw ongeschikt wordt voor het gebruik waarvoor het bestemd is).
 • de burgerlijke aansprakelijkheid verzekeren als gevolg van schade die door deze verstoringen wordt veroorzaakt aan derden. 

  -          de burgerlijke aansprakelijkheid verzekeren als gevolg van schade die door deze verstoringen wordt veroorzaakt aan derden. 
  -          de burgerlijke aansprakelijkheid verzekeren als gevolg van schade die door deze verstoringen wordt veroorzaakt aan derden. 

Dekking

Deze verzekering dekt: 

 • zware gebreken aan het bouwwerk
 • gebreken als gevolg van ongeschikte gronden
 • de instabiliteit van het bouwwerk
 • problemen van waterdichtheid
 • weerstandsproblemen van het gebouw

Wie is verzekerd?

Wie is verzekerd?

Verzekeringnemer
de bouwheer, de ondernemer of de promotor. 
Verzekerden
elke partij waarvan de tienjarige aansprakelijkheid betrokken kan zijn en die in de polis is opgenomen als verzekerde.