Een vraag?

Alle risico's elektronica

Waarom kiezen voor Ethias?
 • Dekking van het mobiele materiaal over de hele wereld
 • Diefstal in een verzekerd voertuig (onder bepaalde voorwaarden)
 • Vergoeding in nieuwvervangingswaarde
 • Principe van "alle risico's behalve": wat niet expliciet wordt uitgesloten is verzekerd
 • Blanket cover: globale dekking zonder gedetailleerde listing

Product

De verzekering Alle risico's elektronica dekt al uw informatica- en elektronisch materiaal tegen materiële schade: 

 • Diefstal door braak 
 • Brand, ontploffing 
 • Blikseminslag, storm
 • Kortsluiting
 • Natuurrampen: overstromingen, aardbevingen, aardverschuivingen 
 • Materiaalschade door onhandigheid 
 • Materiaalschade door kwaad opzet en vandalisme 

Verzekerbaar materiaal

Verzekerbaar materiaal

 • PC, scanner, printer, router
 • fax, telefooncentrale, telefoontoestellen 
 • Alarmsystemen
 • Projector, videoprojector, scherm 
 • Tablets, iPads, smartphones 
 • Fototoestel, camera 
 • Meetmateriaal, medisch materiaal
 • ...

Wedersamenstellingskosten van de informatie

Optie "Wedersamenstellingskosten van de informatie"

Deze waarborg dekt de onderzoekskosten om de gegevens te verzamelen en de kosten voor de invoer van deze gegevens op nieuwe dragers. 

Bijkomende bedrijfskosten

Optie "Bijkomende bedrijfskosten"

 • Deze waarborg dekt de kosten om het behoud en de voortzetting van uw activiteiten mogelijk te maken, d.w.z. om het werk dat de beschadigde installatie normaal uitvoert zo goed mogelijk wordt gerealiseerd. Dit kan concreet door:
 • het huren van een installatie/een vervangingstoestel
 • de kosten voor de extra uren die uw eigen personeel heeft gepresteerd
 • de kosten voor de tijdelijke aanwerving van extra personeel
 • de kosten voor de uitbesteding van het werk aan derden
 • de kosten voor de verplaatsing van een deel of het geheel van de installatie naar andere lokalen.

Documenten

Documenten

Infofiche (IPID)