Een vraag?

Bedrijfsschadeverzekering

Waarom kiezen voor Ethias ?
  • 50 % van de maatschappijen niet verzekerd in “Bedrijfsschade” gaan failliet binnen de 5 jaar na een zware schade
  • De verzekering “Bedrijfsschade” is de levensverzekering van uw maatschappij!
  • Ethias geeft uw onderneming een financiële steun om de heropstart te vergemakkelijken.

Verliezen

Welke zijn de verliezen na een schadegeval, zoals een brand of een overstroming?

  • Vermindering van het zakencijfer
  • Salarissen
  • Leningen en intresten
  • Leasingcontracten
  • Belastingen
  • Promotionele kosten voor verloren klanten terug te krijgen of te compenseren
  • Huur van voorlopige lokalen of meubels

Schadevergoeding

Schadevergoeding

De schadevergoeding komt overeen met het verlies aan zakencijfer verminderd met de variabele kosten

Premie

Premie

Het risico dat uw onderneming loopt, wordt bepaald door elementen die ook de hoogte van de premie beïnvloeden (bijvoorbeeld: uitbating verdeeld over één of meerdere locaties, uitgevoerde activiteiten, bezetting van de onderneming,…).