Een vraag?

Bescherming van de mandatarissen

Waarom kiezen voor Ethias?
 • Een verzekering voor de lokale mandatarissen conform de geldende regelgeving!
 • Een wettelijk verplichte verzekering
 • 2 segmenten: burgerlijke aansprakelijkheid + rechtsbijstand
 • Bescherming van het persoonlijke vermogen van de lokale mandataris

Bescherming van de mandatarissen

2 segmenten

 • Burgerlijke aansprakelijkheid: verzekering van de mandataris in de hypothese dat er tegen hem verhaal zou worden uitgeoefend door de Stad, de Gemeente of het OCMW waarin hij zijn mandaat uitoefent, alsook door de Staat en het Vlaams Gewest.
 • Rechtsbijstand: uitgebreide rechtsbijstand bieden voor feiten die inherent zijn aan de uitoefening van het mandaat van burgemeester, schepen of OCMW-mandataris, en die uitgesloten zijn uit de dekking van de verzekeringspolis Algemene Burgerlijke Aansprakelijkheid die door de Collectiviteit werd afgesloten.

Wie is verzekerd?

Wie is verzekerd (wettelijk bepaald)? 

 • De Burgemeester
 • De Schepenen
 • De gemeenteraadslieden
 •  De OCMW-voorzitter
 •  De raadsleden voor maatschappelijk welzijn 

Wie is de verzekeringsnemer?

Wie is de verzekeringsnemer?

 • De Stad, de Gemeente of het OCMW, voor rekening van zijn mandatarissen

   

 • Waarom? Wens om het risico onderling te verdelen, ook al gaat het hier om een persoonlijke verzekering van de verkozen mandataris
 • Voorbehouden aan de Gemeenten/OCMW's die hun verzekering Algemene Burgerlijke Aansprakelijkheid hebben afgesloten bij Ethias (om belangenconflicten te vermijden)

Etre client chez Ethias