Een vraag?

Ethias Cyber Protection

Waarom kiezen voor Ethias?
 • Bescherming tegen één van de grootste risico's van de 21ste eeuw: het risico op hacking en cyberaanvallen 
 • Innovatief product dat zowel de Burgerlijke aansprakelijkheid als de gegevensbescherming dekt 
 • Gekoppeld aan preventie, monitoring en tussenkomst bij schade
 • Voorbereiding om te voldoen aan de algemene Europese Verordening inzake gegevensbescherming ("GDPR")

Product

De verzekering bestaat uit 2 delen en dekt zowel de gegevensbescherming als de BA na een cyberaanval (diefstal van gegevens en schending van de vertrouwelijkheid van de gegevens, afpersing, phishing, kwaad opzet, virus, hacking...) die een risico op het vlak van veiligheid, reputatie, bedrijfscontinuïteit, enz. kan inhouden. 

Gegevensbescherming

Gegevensbescherming 

 • Personeelskosten (gepresteerde overuren)
 • Huurkosten voor een identieke IT-installatie als degene die beschadigd werd door de cyberaanval
 • Noodzakelijke kosten voor de wedersamenstelling van de informatie
 • Opsporingskosten om de verloren gegevens te verzamelen
 • Kosten voor de identificatie van het cyberrisico, de cyberaanval of het virus
 •  

  Optioneel: crisiscommunicatiekosten om het merkimago te herstellen. 

Burgerlijke aansprakelijkheid

Burgerlijke aansprakelijkheid

 • Inbreuk op persoonsgegevens en inbreuk op de gegevens van een derde onderneming
 • Burgerlijke aansprakelijkheid m.b.t. de netwerkbeveiliging
 • Tekortkomingen m.b.t. de kennisgevingsverplichtingen
 • Bijkomende waarborg: aansprakelijkheid multimedia

Volledig dienstenpakket

Volledig dienstenpakket

Ethias Cyber Protection is echt een volledig dienstenpakket aangezien het de waarborgen koppelt aan een preventiebegeleiding en tussenkomst bij schade.

 

Onze externe partner Sogeti staat in voor deze preventie en interventie. Sogeti Belux is een leverancier van IT-diensten, met name op het vlak van cyberbeveiliging.

Naar de website van onze partner

Preventiebegeleiding

Preventiebegeleiding

 • Een voorafgaandelijke analyse van de staat van het IT-systeem (over het algemeen in de vorm van een vragenlijst die door de verzekerde moet worden ingevuld). Deze analyse is betalend.
 • Een risicomonitoring

Tussenkomst bij schade

Tussenkomst bij schade

Dekking van de IT-interventies en ad hoc juridisch advies. Gezien het over het algemeen dringende karakter van een dergelijk schadegeval is er tussenkomst mogelijk 24 uur per dag, zeven dagen per week.

Uitsluitingen

Uitsluitingen

Storingen, gebrek aan onderhoud, eigen gebrek, zware fout, terrorisme verschillend van cyberterrorisme, oorlog...