Een vraag?

Gewaarborgd inkomen verzekering

Waarom kiezen voor Ethias?
  • Bovenop de wettelijke voorzieningen
  • Gemakkelijkere re-integratie op het werk
  • Tot 80% van het reguliere loon

Product

De verzekering gewaarborgd inkomen dekt het loonverlies bij ziekte of een ongeval in het privéleven, voor ambtenaren.

Wie is verzekerd?
Contractuele en statutaire ambtenaren. 
Wat is verzekerd?

Dekking: 

  • Ziekte
  • CVS, fibromyalgie en een aantal psychische stoornissen, waaronder burn-out.
  • Ongeval privéleven. 
  • Moederschapsrust (in optie). 
Waarborgen
Loonverlies tot 80% van het normale loon. 

Bovenop de wettelijke voorzieningen

Een verzekering bovenop de wettelijke voorzieningen 

  • Wettelijke voorzieningen voor contractuelen: het eerste jaar van de arbeidsongeschiktheid is dat voor werknemers 60% van het loon.
  • Wettelijke voorzieningen voor statutairen: er is enkel weddebehoud aan 100% zolang het opgebouwde ziektekrediet niet is uitgeput.
  • Waarborgen van de verzekering: loonverlies tot 80% van het normale loon. 

Wat is verzekerd?

Wat is verzekerd?

Het beroepsinkomen dat men verliest als gevolg van ongeschiktheid door een privé-ongeval of ziekte


 Het gewaarborgd inkomen wordt bepaald bij het afsluiten van de overeenkomst


De gestorte rente kan automatisch geïndexeerd worden (forfaitair of volgens de gezondheidsindex)


De vergoeding is altijd gekoppeld aan een daadwerkelijk inkomensverlies

Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

De medische kosten die verband houden met de ongeschiktheid


Een ongeval of ziekte die niet door een medisch onderzoek kan worden gecontroleerd


Een ongeval of ziekte waarvoor er geen doktersattest is


De ongeschiktheid tijdens de wachttijd (de werkgever kiest die; minimaal 1 maand)


De erkende arbeidsongeschiktheid van minder dan 25%

Opties

Opties

Indexatie van de renten
Standaard formule waarbij zowel de premie als de uitgekeerde rente jaarlijks geïndexeerd wordt (1%, 2% of 3%). 
Zwangerschap
Periode van moederschapsrust

Exclusiviteit Ethias

Exclusiviteit Ethias

Ethias biedt haar verzekerden, die het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval, een programma voor ondersteuning en professionele re-integratie dat uniek is in België. Dit programma loopt in samenwerking met Emino (Vlaanderen) en Prorienta (Wallonië-Brussel) en stelt het slachtoffer, zijn dagelijkse leven en zijn toekomst centraal in de aanpak.

 

Wilt u meer weten over de verzekering Gewaarborgd Inkomen ?

Wilt u meer weten over de verzekering Gewaarborgd Inkomen ? 

Dan kan u onze brochure raadplegen. Lees ook even aandachtig de Infofiche en de Algemene voorwaarden voor u intekent op de verzekering Gewaarborgd Inkomen.

 

Legal

De verzekering Gewaarborgd Inkomen is een ziekteverzekering onderworpen aan het Belgisch recht. Het betreft een jaarcontract dat elk jaar stilzwijgend verlengd wordt, tenzij het ten minste 3 maanden voor de vervaldag wordt opgezegd. Elke beslissing om een verzekering Gewaarborgd Inkomen af te sluiten moet gebaseerd zijn op een onderzoek van de algemene voorwaarden. Als u niet tevreden bent, stuur uw opmerkingen dan naar publiekesector@ethias.be. Aarzel niet om contact op te nemen met de dienst klachtenbeheer@ethias.be. Krijgt u hier geen voldoening? Richt u dan tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35 in 1000 Brussel, fax 02 547 59 57.

 

Documenten

Documenten

Infofiche (IPID)