Een vraag?

Gewaarborgd inkomen verzekering

Waarom kiezen voor Ethias?
  • Bovenop de wettelijke voorzieningen
  • Voor contractuele en statutaire ambtenaren
  • Tot 80% van het reguliere loon

Product

De verzekering gewaarborgd inkomen dekt het loonverlies bij ziekte of ongeval privéleven, voor ambtenaren. 

Wie is verzekerd?
Contractuele en statutaire ambtenaren. 
Wat is verzekerd?

Dekking: 

  • Ziekte
  • CVS, fibromyalgie en een aantal psychische stoornissen, waaronder burn-out.
  • Ongeval privéleven. 
  • Moederschapsrust (in optie). 
Waarborgen
Loonverlies tot 80% van het normale loon. 

Bovenop de wettelijke voorzieningen

Een verzekering bovenop de wettelijke voorzieningen 

  • Wettelijke voorzieningen voor contractuelen: het eerste jaar van de arbeidsongeschiktheid is dat voor werknemers 60% van het loon.
  • Wettelijke voorzieningen voor statutairen: er is enkel weddebehoud aan 100% zolang het opgebouwde ziektekrediet niet is uitgeput.
  • Waarborgen van de verzekering: loonverlies tot 80% van het normale loon. 

Opties

Opties

Indexatie van de renten
Standaard formula waarbij zowel de premie als de uitgekeerde rente jaarlijks geïndexeerd wordt (1%, 2% of 3%). 
Zwangerschap
Periode van moederschapsrust