Een vraag?

Lichamelijke ongevallenverzekering

Waarom kiezen voor Ethias?
 • Een bescherming voor al uw medewerkers die niet gedekt zijn door de wetsverzekering op de arbeidsongevallen 
 • Een uitgebreid productengamma aangepast aan elke situatie
 • Een performante preventiedienst
 • Een medische dienst en psychologische ondersteuning 
 • Geavanceerde informaticamiddelen : Extranet, blog, newsletters… 

Waarborgen

Waarborgen

 • De waarborgen zullen, afhankelijk van het producttype forfaitair zijn of volgens de  « Arbeidsongevallenwet ». 
 • Voor de vrijwilligers zullen de waarborgen forfaitair zijn.
 • Voor de stagiaires verplicht de wetgever soms een vergoeding volgens het type « Arbeidsongevallenwet ». 

Preventieadviseurs

Preventieadviseurs

Onze preventieadviseurs (gediplomeerd « Niveau I veiligheid ») helpen u een efficiënte preventiepolitiek op te stellen inzake arbeidsongevallen, brand, enz.:

 • Analyse van uw sterke en zwakke punten 
 • Opsporen van de risico’s op het terrein
 • Opstellen van performante veiligheidsmiddelen 
 • Opstellen van een sensibilisatieprogramma en opleiding van uw personeel 

 

Gespecialiseerde tools ter uw beschikking :

 • Profiel van uw schadegevallen : preventie en beheer van uw arbeidsongevallen
 • Fleet reporting - analyse van de schadegevallen van uw autovloot
 • Ethias Prevention Reporter - een app ter verbetering van de reporting
 • Ethias Prevention Corner – video’s en tutorials, info-fiches,…

 

Ethias is de enige verzekeraar die de basisopleiding van de preventieadviseur aanbiedt. 

Medische dienst

Medische dienst

Onze medische dienst bestaat uit een nationaal netwerk van onafhankelijke geneesheren- specialisten. Op vraag van de werkgevers en steeds met de goedkeuring van de vertegenwoordigers van de werknemers, hebben wij procedures ontwikkeld voor de medische opvolging van de afwezigheden verbonden aan de arbeidsongevallen. Met het oog op een goede samenwerking hebben wij efficiënte methoden kunnen op punt stellen zonder dat de rechten van de werknemers in het gedrang komen. 

Psychologische bijstand

Psychologische bijstand en hulp aan de slachtoffers

Deze cel bestaat uit 2 beheerders en een medisch adviseur, zij beheert :

 • De meer ingewikkelde dossiers met bijzondere letsels : hevige brandwonden, amputaties,…
 • Dossiers met agressie en psychologische gevolgen 
 • Dodelijke ongevallen

 

Zij heeft als doel te luisteren, te informeren en de slachtoffers van deze ongevallen te helpen. Haar belangrijkste taken zijn :

 • Bijzondere aandacht geven aan deze « moeilijke » dossiers teneinde een vertrouwenssfeer te creëren 
 • De dialoog met het slachtoffer bevoorrechten.

Extranet

Wat kan u doen op ons Extranet ? 

 • Uw verzekeringsportefeuille raadplegen. 
 • Aangifte doen van uw schadegevallen en de evolutie van uw dossiers opvolgen:  briefwisseling, documenten, ontvangstbevestiging… 
 • Statistische analyses uitvoeren van uw arbeidsongevallen dankzij de module Acceval.