Een vraag?

Verzekering schoolongevallen

Waarom kiezen voor Ethias?
  • Ethias is de partner bij uitstek van de onderwijsinstellingen 
  • Concurrentieel tarief
  • Een globale verzekering op maat
  • Een niet-verplichte verzekering die u verzekert in een situatie waarin de aansprakelijkheid van de leerkracht vermoed wordt
  • Wereldwijde dekking 

Verzekering schoolongevallen

De schoolverzekering is facultatief, maar de meeste schoolinstellingen in België sluiten deze verzekering af. De inhoud van de waarborgen kan dus variëren naargelang de instelling en is vaak maatwerk.                                                                                                                                             

De schoolverzekering van Ethias bestaat uit 3 delen:

  • Burgerlijke Aansprakelijkheid
  • Lichamelijke ongevallen
  • Rechtsbijstand 

BA verzekering schoolongevallen

De Burgerlijke Aansprakelijkheid

Wie is verzekerd?
De Inrichtende Macht, zijn mandatarissen, de directie, het personeel, de vrijwilligers, de leerlingen, de oudervereniging, de preventieadviseur.
Wat?
De lichamelijke en materiële schade aan derden tijdens school- en buitenschoolse activiteiten, excursies, reizen, leerlingenstages, sociaal-educatieve of andere evenementen, bijlessen, taalreizen, onderhouds- of schoonmaakwerken, trajecten met betrekking tot de hierboven vermelde activiteiten
Waar?

Zowel op school als daarbuiten (over de hele wereld)

 

Wanneer?
Tijdens of na de lessen, de pauzes of de studies, tijdens schooldagen, of tijdens vakantie- of verlofdagen (mits de activiteit door de school wordt georganiseerd). 

De lichamelijke ongevallen

De lichamelijke ongevallen

Wie is verzekerd?
De Inrichtende Macht, zijn mandatarissen, de directie, het personeel, de vrijwilligers, de leerlingen, de oudervereniging, de preventieadviseur.
Wat?
De lichamelijke letsels en materiële schade die de verzekerde oploopt in het kader van het schoolleven; verwondingen, beschadigde brillen, vergiftigingen... (met uitsluiting van ziektes)
Waar?
Zowel op school als daarbuiten in het kader van het schoolleven
Wanneer?
Tijdens of na de lessen, de pauzes of de studies, tijdens schooldagen, of tijdens vakantie-of verlofdagen (mits de activiteit door de school wordt georganiseerd).

Rechtsbijstand

De rechtsbijstand heeft als doel

Het burgerlijk verhaal tegen een aansprakelijke derde te verzekeren (in het geval van buitencontractuele aansprakelijkheid) voor de schade geleden of veroorzaakt door de verzekerden tijdens de schoolactiviteit of op de weg naar en van de school.

Etre client chez Ethias