Dien uw aanvraag tot tussenkomst in

Schade gezondheidszorg

Stap 1

Dien uw aanvraag tot tussenkomst in

 

 

Ethias
PB 10037
1070 Brussel
 

De verwerkingstijd voor per post verstuurde brieven is langer. Daarom raden we u aan om ons uw documenten via de Klantenzone toe te sturen

 

Hoe moet ik mijn bewijsstukken bezorgen?

Stap 2

Hoe moet ik mijn bewijsstukken bezorgen?

 

Log in op de Klantenzone Gezondheidszorg om ons de medische documenten onkostennota's... m.b.t. uw schadegeval toe te sturen.

 

Indien dit niet mogelijk is voor u, kunnen de bewijsstukken verstuurd worden naar:

Ethias

BP 10037

1070 Brussel

 

De verwerkingstijd voor per post verstuurde brieven is langer. Daarom raden we u aan om ons uw documenten via de Klantenzone toe te sturen.

 

Demovideo van de Klantenzone Gezondheidszorg:

 

 

Welke documenten moet ik bezorgen?

Welke documenten moet ik bezorgen?

De ziekenhuisfacturen

 

 • Met AssurCard:
  In de meeste gevallen zullen de ziekenhuisfacturen automatisch naar Ethias worden verstuurd en zal Ethias ze rechtstreeks aan het ziekenhuis betalen!
 
 • Zonder AssurCard:
  Ik heb de originele ziekenhuisfactuur:
  Ik stuur de originele en volledige factuur per post.
  Als ik mijn documenten digitaal verstuur (per mail of via de Klantenzone), houd ik de originele facturen gedurende 36 maanden bij. Ethias kan ze, indien nodig, nog opvragen.
  Ik heb de originele ziekenhuisfactuur niet meer:
  Ik stuur een duplicaat van de factuur samen met de afrekening van mijn ziekenfonds of een andere verzekeraar.

Ambulante medische kosten (honoraria van artsen, kinesisten, enz.).

Ambulante medische kosten (honoraria van artsen, kinesisten, enz.).

 

 • Met AssurMed:
  Dankzij AssurMed kunnen getuigschriften voor verstrekte hulp van huisartsen, tandartsen en kinesisten elektronisch en veilig verzonden worden.
  Wilt u meer hierover weten? Raadpleeg deze pagina: https://www.ethias.be/pro/nl/blog/AssurMed.html

 • Zonder AssurMed:
  De verschilstaten van het ziekenfonds samen met het bewijs van de werkelijk betaalde erelonen.

Apotheekkosten

Apotheekkosten

 • Met AssurPharma
  In de meeste dossiers waarin wij tussenkomst verlenen ontvangt de verzekerde een barcode die hij aan de apotheker moet tonen. Door het gebruik van deze barcode stemt hij ermee in dat de apotheker ons het BVAC-attest bezorgt via elektronische weg. De verzekerde ontvangt ook een papieren versie van dit attest (dit duplicaat moet niet naar Ethias worden verstuurd).
 • Zonder AssurPharma:
  Het BVAC-attest (gedetailleerd ontvangstbewijs opgesteld door de apotheker op verzoek van de patiënt) moet aan Ethias worden bezorgd.

Kosten van het vervoer per ambulance

Kosten van het vervoer per ambulance

 • Als het ziekenfonds tussenkomt: ik stuur Ethias een kopie van de transportfactuur en een verklaring van het ziekenfonds met vermelding van het bedrag van de wettelijke tussenkomst (RISIV) en het bedrag van de tussenkomst van de aanvullende verzekering.

 • Als het ziekenfonds niet tussenkomt: ik stuur Ethias de factuur met een attest van niet-tussenkomst van het ziekenfonds.

 

Klik hier om de procedures "Hoe meld ik mijn ziekenhuisopname?” en “Hoe stuur ik mijn uitgaven naar Ethias?" te downloaden. Samengevat in 2 pagina's (pdf).


Klik hier om de procedure voor het verkrijgen van vergoeding van uw ambulante zorgen te downloaden (2 pdf-pagina's).