Dien uw aanvraag tot tussenkomst in

Schade gezondheidszorg

Stap 1

Dien uw aanvraag tot tussenkomst in

 

 • Met AssurCard
  Bij een ziekenhuisopname betaalt u, dankzij uw AssurCard, in de meeste gevallen, geen voorschot of factuur bij het verlaten van het ziekenhuis. Meld uw ziekenhuisopname aan de AssurCard terminal van het ziekenhuis of, nog eenvoudiger, via www.ethiashospi.be.
 • Zonder AssurCard: 
  Bij een ziekenhuisopname of een ernstige ziekte moet u ons zo snel mogelijk een aangifte bezorgen samen met een medisch attest

 

Ethias
PB 10037
1070 Brussel


 

De verwerkingstijd voor brieven die per post worden verzonden, is langer. We nodigen u dan ook graag uit om al uw documenten aan ons te bezorgen via de klantenzone.

Hoe moet ik mijn bewijsstukken bezorgen?

Stap 2

Hoe moet ik mijn bewijsstukken bezorgen?

 

Log in op de Klantenzone Gezondheidszorg om ons de medische documenten onkostennota's ... m.b.t. uw schadegeval toe te sturen.

 

Demovideo van de Klantenzone Gezonheidszorg 

 

 

Opgelet: het originele ziekenhuisfactuur dient ons toegestuurd te worden op het onderstaande adres.

 

Met de Klantenzone Gezondheidszorg kan u eveneens uw aanvragen opvolgen, kennis nemen van de meldingen (indien wij bijkomende documenten of informatie verwachten), een overzicht van al onze financiële tussenkomsten...

 

 

Indien dit niet mogelijk is voor u, kunnen de bewijsstukken verstuurd worden naar:

 

Ethias

PB 10037

1070 Brussel

 

Welke documenten moet ik bezorgen?

Welke documenten moet ik bezorgen?

De ziekenhuisfacturen

 

 • Met AssurCard
  De ziekenhuisfacturen zullen in de meeste gevallen automatisch worden verstuurd naar Ethias en rechtstreeks door Ethias aan het ziekenhuis worden betaald!
 • Zonder AssurCard: 
  De originele en volledige facturen moeten door de verzekerde naar Ethias worden verstuurd.

De medische ambulante kosten (erelonen van geneesheren, kinesisten…).

De medische ambulante kosten (erelonen van geneesheren, kinesisten…).

 

De verschilstaten van het ziekenfonds samen met het bewijs van de werkelijk betaalde erelonen. 

Apothekerskosten

Apothekerskosten 

 • Met AssurPharma
  In de meeste dossiers waarin wij tussenkomst verlenen ontvangt de verzekerde een barcode die hij aan de apotheker moet tonen. Door het gebruik van deze barcode stemt hij ermee in dat de apotheker ons het BVAC-attest bezorgt via elektronische weg. De verzekerde ontvangt ook een papieren versie van dit attest (dit duplicaat moet niet naar Ethias worden verstuurd). 
 • Zonder AssurPharma:
  Het BVAC-attest (gedetailleerd ontvangstbewijs opgesteld door de apotheker op verzoek van de patiënt) moet aan Ethias worden bezorgd. 

De kosten van ambulancevervoer

De kosten van ambulancevervoer

 • Met tussenkomst van het ziekenfonds:
  de kopie van de factuur met de kwijting van het ziekenfonds. 
 • Zonder tussenkomst van het ziekenfonds:
  de originele factuur met een attest van niet-tussenkomst van het ziekenfonds.

Klik hier om de procedure "Hoe meld ik mijn ziekenhuisopname?” en “Hoe stuur ik mijn uitgaven naar Ethias?" te downloaden. Samengevat in 2 pagina's (pdf).


Klik hier om de procedure voor het verkrijgen van vergoeding van uw ambulante zorgen te downloaden (2 pdf-pagina's).