Na de ondertekening

Na de ondertekening
Image(s) licensed by Ingram ImageNa de ondertekening

Hoera, het huurcontract is ondertekend! U bent klaar om het gezellig te maken in uw nieuwe optrekje. Maar hoe gaat het verder met uw huisbaas? Verhuizing, werken en reparaties, indexering, opzeg van het huurcontract ... Wij schijnen er ons licht op!

Neem de teugels van uw verhuizing in handen
De grote dag nadert met rasse schreden! Uw todo-lijst is nog eindeloos lang: alles inpakken, vrienden of een verhuisbedrijf inschakelen, de straatborden reserveren om voor de deur parkeerplaats voor de verhuiswagen vrij te houden (op beide adressen!), zo nodig verlof nemen, de abonnementen overzetten (internet, tv, telefoon, kranten, …), de tellers openen/sluiten (elektriciteit, water, gas, …), de woning poetsen en de laatste reparaties uitvoeren voor u de plaatsbeschrijving weer opmaakt, de diepvriezer ontdooien, ... U zult zich niet vervelen!

Andere tips & tricks!

Indexeren gebeurt niet systematisch
Ieder jaar kan uw huisbaas beslissen om uw huurprijs te indexeren om hem op de stijgende levenskosten af te stemmen. Dat mag hij doen als het huurcontract werd geregistreerd. Weet ook dat de indexering geen verplichting is. Er zijn eigenaars die de huurprijs liever niet verhogen, uit schrik goede huurders te verliezen.
Hoe gebeurt de indexering? Op de verjaardag van uw huurcontract moet uw huisbaas u schriftelijk informeren over de indexering van de huurprijs, met vermelding van het nieuwe, aangepaste bedrag. Heeft uw huisbaas zijn brief te laat verstuurd? Hij heeft nog steeds het recht om een indexering te eisen. Ook voor de vorige maanden die al geïndexeerd hadden moeten zijn? Ja, maar hij mag niet meer dan 3 maanden teruggaan.

Schade en reparaties aan de woning: wie moet dit repareren?

Schade en reparaties: wie betaalt wat?
Een verwarmingsketel die het liet afweten, verstopte leidingen, een toilet dat blijft doorlopen, een gebroken tegel? Wie moet dit repareren en wie betaalt de rekening? Simpel samengevat zijn de grote reparaties voor de huisbaas en de kleine voor de huurder.

  • Wat zijn de rechten en plichten van iedere partij?
    Lees ons verhelderende artikel over dit onderwerp.
  • Nuttig weetje: in bepaalde gevallen kunt u voor schade en reparaties uw huurdersverzekering aanspreken. Bijvoorbeeld wanneer u verstrooid was en vergat de kraan van het bad dicht te draaien.
  • Uw huisbaas wil de verwarmingsketel die niet meer aan de normen voldoet, niet vervangen? Dan is er maar één oplossing: het gerecht inschakelen. Richt u eerst tot de vrederechter in een poging tot een minnelijke schikking te komen. Dat is gratis. De ruzie gaat van kwaad naar erger en iedereen blijft bij zijn standpunt? Dan zit er niets anders op dan naar de rechtbank te stappen. Maar hou er dan wel rekening mee dat de factuur gepeperd kan zijn!

Bang dat u de huur niet kunt betalen?
U werd ontslagen of moest onvoorziene, zware facturen betalen ... Het gevolg? U loopt achter met de betaling van de huur. Laat de situatie niet uit de hand lopen: neem zo snel mogelijk contact op met uw huisbaas en leg de situatie uit in de hoop tot een akkoord te komen. Bijvoorbeeld een tijdelijke verlaging van de huurprijs of een gespreide betaling. Heeft uw huisbaas daar niet veel begrip voor? Misschien kan hij de huurwaarborg gebruiken om een deel van de onbetaalde huur terug te vorderen. Of misschien klopt hij wel aan bij het vredegerecht of meteen bij de rechtbank om een stopzetting van het huurcontract en uw uitzetting te eisen.

 

Het huurcontract opzeggen: wat zijn de regels?

Voor klassieke huurcontracten is de regel eenvoudig: de huur opzeggen moet schriftelijk gebeuren, met een vooropzeg van 3 maanden voor de huurder en 6 maanden voor de eigenaar. Ook nuttig om te weten: de vooropzeg gaat pas in op de 1e dag van de volgende maand. Let tot slot ook op met vertrekvergoedingen als u binnen de 3 eerste jaren uit uw huurwoning trekt.
We vertellen er hier meer over.

Voor kortlopende huurcontracten (max. 1 jaar) bepaalt de nieuwe hervorming dat u het huurcontract vóór de einddatum kunt verbreken mits een vooropzeg van 3 maanden en een schadevergoeding van 1 maand.

Deelt u de huur met iemand anders? Dan is er voor u ook nieuws! U moet gewoon de verhuurder 2 maanden vooraf vertellen dat u vertrekt. U hoeft geen schadevergoeding te betalen, maar u moet wel een kandidaat vinden om uw kamer over te nemen. De andere huurders moeten de nieuwe huurder wel goedkeuren.

Op kot? In Brussel kunt u uw huurcontract vroegtijdig verbreken, zolang u een opzegtermijn van 2 maanden respecteert. En dat zonder schadevergoeding! In Wallonië geldt ook een opzegtermijn van 2 maanden, maar niet na 15 maart om de zomermaanden niet te moeten betalen! Bovendien moet u een schadevergoeding van 3 maanden huur betalen. Maar wees gerust: de wet maakt ook uitzonderingen. 

Lees ons artikel hierover.

Vond u dit artikel interessant?
Bedankt voor uw feedback.