Tijdens de ondertekening

Tijdens de ondertekening
Image(s) licensed by Ingram Image

Vóór de ondertekening - Tijdens de ondertekening - Na de ondertekening

TIJDENS DE ONDERTEKENING

Verliefd geworden op een woning? Dan kunt u eindelijk een contract gaan ondertekenen. Zijn alle huurcontracten hetzelfde? Hoe zit het met de huurwaarborg en de plaatsbeschrijving? En hebt u aan de verzekering gedacht? U vindt hier de antwoorden.

Een schriftelijk huurcontract is nu verplicht
De nieuwe wet voor de huurcontracten is duidelijk: mondelinge afspraken zijn niet geldig! Zelfs niet voor kortlopende contracten, caravans en studentenkamers.
Het schriftelijke huurcontract is de regel, en het moet een reeks belangrijke informatie bevatten zoals de beschrijving van de woning, de huurprijs en alle details van gemeenschappelijke en vaste kosten, of er al dan niet individuele tellers zijn voor water, gas en elektriciteit, de duur van het huurcontract, informatie over de betaling van de huurprijs, de rechten en plichten van iedere partij enz.

Het is opgesteld in 3 exemplaren: één voor de verhuurder, één voor de huurder en één voor de registratie. Lees het contract grondig door voor u het ondertekent. Bent u het niet met alles eens? U kunt bepaalde punten in onderling overleg wijzigen, schrappen of toevoegen. Iedere partij moet de wijzigingen wel van een paraaf voorzien.

Een huurcontract op korte of lange termijn?
Huurcontracten worden meestal afgesloten voor 3 of 9 jaar. Tenzij u kiest voor een kortlopend huurcontract van 1 jaar, dat maximaal twee keer verlengbaar is. Gaat u samen met anderen iets huren? Dan zal de verhuurder eisen dat u allemaal een medehuurpact ondertekent. Huurt u een studentenkamer? Opgelet, want sommige regels zijn veranderd. Lees onze artikel over de hervorming van de huurcontracten in Brussel.

Wat is een huurcontract met renovatie?
De woning is in een niet al te beste staat maar u bent een prima klusser? Bingo! Maak een afspraak: u knapt de woning op en de huisbaas vraagt gedurende een bepaalde periode geen huur. Win-win! Meer info hier.

Welke informatie kan de eigenaar van u eisen?
In Brussel zijn dat uitsluitend deze 4 gegevens: uw identiteit, een manier om u te bereiken, de samenstelling van uw huishouden en het bedrag van uw inkomsten. In Wallonië kan een eigenaar ook vragen stellen over uw burgerlijke stand en een bewijs van betaling van uw drie laatste maanden huur eisen.

De eigenaar is u dan weer een kopie van het EPB-certificaat
verschuldigd. Hierin staan de energieprestaties van het gebouw.

Een plaatsbeschrijving is een must
Dit document is verplicht. Het beschrijft gedetailleerd de staat van de woning op het moment dat u ze huurt. Zo is alles duidelijk. U moet het ook in deze staat achterlaten wanneer u vertrekt.

De plaatsbeschrijving laat u opmaken bij overhandiging van de sleutels, en ten laatste vóór het einde van de eerste huurmaand. De twee partijen moeten aanwezig zijn en moeten het eens zijn over alle punten. Check iedere kamer en noteer elk detail. Gebruik deze checklist. Een tip: maak ook foto's, voor het geval het tot een geschil komt. Een vervelend klusje? Neem dan een vastgoedexpert onder de arm en laat hem dit document opstellen. Dit kost u minstens 150 euro, de huurder en de eigenaar betalen elk de helft.

Ook de registratie is verplicht
Zodra u het huurcontract hebt ondertekend, heeft de eigenaar twee maanden de tijd om het huurcontract en de plaatsbeschrijving te registreren. Dat doet hij door de ondertekende documenten met de post te versturen of rechtstreeks aan te kloppen bij het registratiekantoor van de gemeente waar de huurwoning gelegen is. Registeren kan ook via elektronische weg, via de app My Rent.
Handig én sneller!

De huurwaarborg, een geblokkeerde som op een bankrekening

De huurwaarborg: hoeveel en hoe?
Met de huurwaarborg dekt de eigenaar zich bijvoorbeeld in wanneer de huurder de huurwoning beschadigt of zijn huur niet langer betaalt. Hoe werkt het? De huurder blokkeert een som die overeenkomt met 2 maanden huur op een bankrekening op zijn naam die speciaal hiervoor werd geopend. De intresten zijn voor hem. De bank maakt die som pas na afloop van de huurtermijn vrij, mits akkoord (de handtekening) van de eigenaar.

Is het voor u moeilijk om dit geld bij elkaar te krijgen? U kunt uw bank vragen om de hele som voor te schieten.  Deze bankwaarborg betaalt u in meerdere keren terug, maximaal in 3 jaar. Of u doet een beroep op andere instellingen zoals BRUGAL of het Woningfonds in Brussel. In Wallonië is er het Fonds de garantie locative.

Slecht idee!
Schrijft u de huurwaarborg rechtstreeks over naar de rekening van de eigenaar? Slecht idee! Betaal nooit contant of vraag een ontvangstbewijs. Anders loopt u het risico uw geld nooit meer terug te zien.

Een verzekering of niet?
Als huurder bent u verplicht de woning terug te geven in de staat toen u ze begon te huren. U bent dus verantwoordelijk voor alle schade die u veroorzaakt en voor de reparatiekosten. Stel dat uw frietketel vuur vat in de keuken ... Dan is het aan u en niet aan de eigenaar om de kosten daarvan te betalen. Tenzij u een huurdersverzekering afsluit. In dat geval komt de verzekering tussen in die kosten. Een inbraak? Als uw contract ook uw inboedel verzekert, betaalt de verzekering u uit. Dit kan nooit de sentimentele waarde van uw bezittingen vergoeden, maar u kunt tenminste wel nieuwe spullen kopen.

Is de huurder verplicht om zijn huuraansprakelijkheid te verzekeren? In Wallonië wel! Dat is een van de nieuwigheden na de hervorming van 2018. Als de huurder beslist dit niet te doen, kan de eigenaar deze verzekering zelf afsluiten én de kosten overdragen naar de huurder. De franchise is dan voor de huurder als die aansprakelijk is. Elders in België blijft die bescherming optioneel, maar we kunnen ze wel warm aanbevelen!

Vond u dit artikel nuttig?
Bedankt voor uw antwoord.