Een vraag?

Individuele Pensioentoezegging

Waarom kiezen voor Ethias?
 • Mogelijkheid om voordelen toe te kennen aan de bedrijfsleiders
 • Mogelijkheid voor de onderneming om de premies als beroepskosten in mindering te brengen
 • Fiscaal voordeling voor de bedrijfsleider 
 • Ethias: rechtstreekse verzekeraar

Individuele pensioentoezegging

Een individuele pensioentoezegging is een aanvullende pensioentoezegging die door een maatschappij wordt aangeboden aan zijn zelfstandige bedrijfsleider. 

Voordelen

Wat zijn de voordelen van een Individuele Pensioentoezegging?

 • De maatschappij kan deze premies als beroepskosten in mindering brengen. 
 • De verzekerde blijft de rechtstreekse begunstigde, zelfs in het geval van vereffening van de maatschappij.
 • De Individuele Pensioentoezegging is fiscaal voordeliger dan een loonsverhoging of een dividenduitkering.
 • De Individuele Pensioentoezegging kan tot slot gecumuleerd worden met een groepsverzekering of een Aanvullend Vrij Pensioen voor Zelfstandigen (AVPZ). 

Premie

Hoeveel kunt u besparen?

De premie wordt bepaald door de onderneming. Om fiscaal aftrekbaar te zijn moet zij evenwel de 80 %-regel respecteren. Deze regel bepaalt dat uw gecumuleerde wettelijk en aanvullend pensioen niet hoger mag zijn dan 80 % van uw laatste bruto maandwedde, rekening houdend met uw loopbaan. 

Aanvullende waarborgen

Aanvullende waarborgen 

 • Elke oplossing is volledig flexibel en uniek. Ethias begeleidt u vanaf het begin van uw denkoefening. U zal uw bescherming kunnen uitbreiden naar de volgende dekkingen:
 • Kapitaal bij overlijden vóór de pensionering: storting van een bedrag (forfaitair of gekoppeld aan het loon en de tewerkstellingsgraad) aan de rechtverkrijgenden in het geval van voortijdig overlijden.
 • Aanvullende verzekering overlijden bij ongeval vóór de pensionering: verhoging van de gestorte kapitalen in het geval van een overlijden bij ongeval.
 • Verzekering gewaarborgd inkomen: betaling van een invaliditeitsrente (vervangingsinkomen) bij ziekte (andere dan beroepsziekte) of bij een ongeval in de persoonlijke levenssfeer.
 • Verzekering vrijstelling van premiebetaling: terugbetaling van de premies van de groepsverzekering bij ziekte en/of ongeval.
 • Verzekering gezondheidszorg: dekking "gezondheidszorg" op maat met moduleerbare waarborgen. 

Documenten

Documenten

Infofiche (PDF)