Een vraag?

Individuele Pensioentoezegging voor zelfstandige bedrijfsleiders

Waarom kiezen voor Ethias?
 • Mogelijkheid om voordelen toe te kennen aan de bedrijfsleiders
 • Mogelijkheid voor de onderneming om de premies als beroepskosten in mindering te brengen
 • Fiscaal voordelig voor de bedrijfsleider 
 • Ethias: rechtstreekse verzekeraar

Individuele pensioentoezegging

Een individuele pensioentoezegging is een aanvullende pensioentoezegging die door een maatschappij wordt aangeboden aan zijn zelfstandige bedrijfsleider. 

Voordelen

Wat zijn de voordelen van een Individuele Pensioentoezegging?

 • De maatschappij kan deze premies als beroepskosten in mindering brengen. 
 • De verzekerde blijft de rechtstreekse begunstigde, zelfs in het geval van vereffening van de maatschappij.
 • De Individuele Pensioentoezegging is fiscaal voordeliger dan een loonsverhoging of een dividenduitkering.
 • De Individuele Pensioentoezegging kan tot slot gecumuleerd worden met een groepsverzekering of een Aanvullend Vrij Pensioen voor Zelfstandigen (AVPZ). 

Premie

Hoeveel kunt u besparen?

De premie wordt bepaald door de onderneming. Om fiscaal aftrekbaar te zijn moet zij echter de 80 %-regel respecteren. Deze regel bepaalt dat uw gecumuleerde wettelijk en aanvullend pensioen niet hoger mag zijn dan 80 % van uw laatste bruto maandwedde, rekening houdend met uw loopbaan. 

Aanvullende waarborgen

Aanvullende waarborgen 

 • Elke oplossing is volledig flexibel en uniek. Ethias begeleidt u vanaf het begin van uw denkoefening. U zal uw bescherming kunnen uitbreiden naar de volgende dekkingen:
 • Kapitaal bij overlijden vóór pensionering: storting van een bedrag (forfaitair of gekoppeld aan het loon en aan de tewerkstellingsgraad) aan de rechtverkrijgenden in het geval van voortijdig overlijden.
 • Verzekering “Gewaarborgd inkomen”: betaling van een aanvullende rente bij arbeidsongeschiktheid (vervangingsinkomen) door ziekte of ongeval.
 • Verzekering “Vrijstelling van premiebetaling”: terugbetaling van de bijdragen van het aanvullend pensioen bij ziekte en/of ongeval.

Documenten

Documenten

Infofiche (PDF)