Een vraag?

Individuele Pensioentoezegging

Waarom kiezen voor Ethias?
  • Mogelijkheid om voordelen toe te kennen aan de bedrijfsleiders
  • Mogelijkheid voor de onderneming om de premies als beroepskosten in mindering te brengen
  • Fiscaal voordeling voor de bedrijfsleider 
  • Ethias: rechtstreekse verzekeraar

Duur

Duur

Het contract moet minstens 5 jaar duren. Het contract eindigt ten vroegste op de wettelijke pensioenleeftijd op het ogenblik van de onderschrijving (momenteel 65 jaar, de wettelijke pensioenleeftijd wordt op 66 jaar gebracht in 2025 en op 67 jaar in 2030).

Online-toegang

Volledige online-toegang 

Alle pensioenfiches van de zelfstandige zijn voor hem toegankelijk op een beveiligde extranetsite van Ethias: My Ethias Pension.

 

De werkgever heeft toegang tot de beveiligde Ethias-site om het van kracht zijnde pensioenreglement te raadplegen, de individuele contracten te bekijken of wijzigingen in de parameters van zijn verzekerde mee te delen.

Financieel rendement

Financieel rendement 

  • Wat het financiële beheer van de reserves betreft, zijn er verschillende formules: 
  • Ofwel kiest u voor een tak 21-oplossing: kapitaal en jaarlijks rendement gewaarborgd door de verzekeraar (resultaatsverplichting), vermeerderd met een eventuele winstdeelname.
  • Ofwel geeft u voorrang aan een verwachte financiële rendementsverwachting door te kiezen voor een tak 23-oplossing: selectie van één of meer beleggingsfondsen voor een potentieel hoger rendement, maar dan is de verplichting een middelenverplichting.