Een vraag?

Groepsverzekering - Privésector

Waarom kiezen voor Ethias?
 • Een extralegaal voordeel om uw personeel aan te trekken en te behouden 
 • Een wijze van bezoldiging die interessanter is dan een loonsverhoging 
 • Ethias: een expert in alle pensioenstelsels en een koploper in de 2de pijler 
 • Ethias: 4de verzekeraar Leven in België 

Aanvullend pensioen

U bent werkgever en u wilt uw personeel of een specifieke categorie (objectief en legaal) een aanvullende pensioen toekennen? De groepsverzekering is het efficiënte middel om uw personeel een uitgestelde, rendabele en fiscaal interessante bezoldiging aan te bieden.

 

Het aanvullend pensioen bij leven op het ogenblik van de pensionering vormt de basiswaarborg van de verzekeringsdekking. De storting van een kapitaal of een lijfrente laat toe het inkomensverlies te compenseren dat wordt geleden bij de pensionering. 

Aanvullende waarborgen

Aanvullende waarborgen

 • Elke oplossing is volledig flexibel en uniek. Ethias begeleidt u van bij de start van uw denkoefening. U zal uw bescherming kunnen uitbreiden naar de volgende dekkingen: 
 • Kapitaal bij overlijden vóór de pensionering: storting van een bedrag (forfaitair of gekoppeld aan het loon en de tewerkstellingsgraad) aan de rechtverkrijgenden in het geval van voortijdig overlijden.
 • Aanvullende verzekering overlijden bij ongeval vóór de pensionering: verhoging van de gestorte kapitalen in het geval van een overlijden bij ongeval. 
 • Verzekering gewaarborgd inkomen: betaling van een invaliditeitsrente (vervangingsinkomen) bij ziekte (andere dan beroepsziekte) of bij een ongeval in de persoonlijke levenssfeer.
 • Verzekering vrijstelling van premiebetaling: terugbetaling van de premies van de groepsverzekering bij ziekte en/of ongeval.
 • Verzekering Hospiflex: dekking "gezondheidszorg" op maat met moduleerbare waarborgen. 

Mogelijkheden

Onze mogelijkheden:

 • Vaste premie (of Defined Contributions): de gekozen premie (vaak een percentage van het salaris) wordt bepaald per objectieve personeelscategorie. Het is deze categorie die de kostprijs van het pensioenstelsel bepaald. 
 • Doelstelling (of Defined Benefits): de prestaties die moeten worden bereikt op de eindvervaldag van het contract worden bepaald in het groepsverzekeringsreglement (vaak in verhouding tot de loopbaanduur en het eindeloopbaansalaris In deze formule zijn het de prestaties die ieder jaar de kostprijs bepalen. 

Documenten

Documenten

Infofiche (PDF)