Een vraag?

Groepsverzekering

Waarom kiezen voor Ethias?
  • Een extralegaal voordeel om de talenten aan te trekken en te behouden
  • Een wijze van bezoldiging die interessanter is dan een loonsverhoging 
  • Ethias: een expert in alle pensioenstelsels en een koploper in de 2de pijler 
  • Ethias: belangrijke speler wat betreft levensverzekeringen in België

Aanvullend pensioen

U bent werkgever en u wilt uw personeel of een specifieke categorie van uw personeel (objectief en legaal) een aanvullend pensioen toekennen? De groepsverzekering is het efficiënte middel om uw personeel een uitgestelde, rendabele en fiscaal interessante bezoldiging aan te bieden.

 

Het aanvullend pensioen bij leven op het ogenblik van de pensionering vormt de basiswaarborg van de verzekeringsdekking. De storting van een kapitaal of een lijfrente laat toe het verlies aan inkomen bij pensionering te compenseren.

  • Elke oplossing is volledig flexibel en uniek. Ethias begeleidt u van bij de start van uw denkoefening.

    U zal uw bescherming kunnen uitbreiden naar de volgende dekkingen:

  • Kapitaal bij overlijden vóór pensionering: storting van een bedrag (forfaitair of gekoppeld aan het loon en aan de tewerkstellingsgraad) aan de rechtverkrijgenden in het geval van voortijdig overlijden.
  • Verzekering "Gewaarborgd inkomen”: betaling van een aanvullende rente bij arbeidsongeschiktheid (vervangingsinkomen) door ziekte of ongeval.
  • Verzekering “Vrijstelling van premiebetaling”: terugbetaling van de bijdragen van het aanvullend pensioen bij ziekte en/of ongeval.

Documenten