Een vraag?


Verzekeringen hospitalisatie Ethias
HospiFlex en Ambulante Zorg

Waarom kiezen voor Ethias?
 • U biedt uw medewerkers een uitgebreide dekking die aangepast is aan hun behoeften
 • U geniet een gewaarborgd tarief voor 2 jaar (onderhandelbaar)
 • U kiest voor een van de marktleiders in de collectieve hospitalisatieverzekeringen

Waarborgen

Waarborgen

 • De medische kosten verbonden aan een ziekenhuisopname of dagopname bij een ongeval, ziekte, zwangerschap of bevalling (kosten waarvoor een wettelijke tegemoetkoming is voorzien door de mutualiteit) – dekking naar keuze:

  • onbeperkt, of 300% - 200% - 100%
  • formule “eenpersoonskamer”
  • formule “gemeenschappelijke of tweepersoonskamer”
 • De medische kosten die in verband staan met de ziekenhuisopname en die worden gemaakt in de maanden voor en na de opname in het ziekenhuis. De perioden pré-posthospitalisatie kunnen verpersoonlijkt worden (1,2,3 maanden ervoor, 3,4,6 maanden erna)
 • Kosten zonder wettelijke tegemoetkoming (chirurgisch materiaal voor eenmalig gebruik, medicijnen, heupprothese…)
 • Ambulante kosten in geval van een van de 32 ernstige ziekten zoals kanker, leukemie, AIDS, ziekte van Parkinson, multiple sclerose… en dit zonder tijdsbeperking en zonder dat hospitalisatie nodig is
 • Tal van waarborgen zijn automatisch inbegrepen: daghospitalisatie, wiegedoodtest, palliatieve zorgen thuis of in een medische instelling, kosten rooming-in, thuis- of poliklinische bevalling, kraamzorg
 • Kosten voor alternatieve geneeswijzen zoals homeopathie, osteopathie… naar keuze: 50 % of 60 % van de gedane uitgaven
 •  Psychische aandoeningen
 • De kosten voor alternatieve geneeswijzen zoals homeopathie, osteopathie… kunnen eveneens gedeeltelijk worden terugbetaald (50%, 60%...).

   

 • Door de flexibiliteit van de contracten kunt u kiezen uit een reeks waarborgen.

   

Wat wordt niet terugbetaald?

Wat wordt niet terugbetaald?

Ethias hanteert de uitsluitingen die gebruikelijk zijn in de verzekeringssector. Bijvoorbeeld de prestaties die voortvloeien uit:

 • esthetische behandelingen of verjongingskuren;
 • ziekten of ongevallen die de verzekerde overkomen in staat van dronkenschap, ten gevolge van alcoholisme, verslaving of overdreven gebruik van geneesmiddelen;
 • sterilisatie, anticonceptieve behandelingen; 
 • een roekeloze daad, weddenschap of uitdaging;
 • vrijwillige verminking of poging tot zelfdoding;
 • behandelingen in kuuroorden;
 • professionele beoefening van om het even welke sport.

Wachttijd

Wachttijd

Geen wachttermijn is van toepassing voor de verzekerden:

 • die automatisch aangesloten zijn;
 • waarvan de aansluiting facultatief is en bevestigd wordt binnen 2 maanden na de datum waarop het recht tot aansluiting verworven is.


Voor de facultatieve verzekerden waarvan de aansluiting op deze polis niet bevestigd wordt binnen de twee maanden nadat het recht op aansluiting zich opent, treedt de aansluiting in werking op de eerste dag van de dertiende maand volgend op de maand waarin de aansluitingsaanvraag wordt bevestigd.

Verzekerde

Wie kan verzekerd worden?

 • Personeelsleden
 • Echtgenoten of samenwonenden
 • Kinderen die onder hetzelfde dak wonen
 • Er zijn verschillende manieren van aansluiting (verplichte aansluiting voor de gehele verzekerde populatie, eventueel facultatief voor de gezinsleden, mogelijkheid tot facultatieve aansluiting voor iedereen...).

   

   

  Vraag gratis een offerte of de algemene voorwaarden via 011 28 20 15.

   

  Voor u de verzekering Ethias HospiFlex afsluit, lees aandachtig de infofiche en de algemene voorwaarden.

   

  De verzekering Ethias HospiFlex is een Hospitalisatieverzekering onderworpen aan het Belgisch recht. Het is een jaarcontract dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij het ten minste 3 maanden voor de vervaldag wordt opgezegd. Bent u niet tevreden? U kunt een brief sturen naar Ethias, rue des Croisiers, 24 te 4000 Luik, of mailen naar klachtenbeheer@ethias.be. Bij betwisting kunt u een klachtenbrief sturen naar de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel.