Een vraag?

Pensioenverzekering voor mandatarissen

Waarom kiezen voor Ethias?
  • Uniek in België! Ethias biedt volledige oplossingen aan voor de pensioenen van zowel de 1ste als de 2de pijler.
  • Een gepersonaliseerde begeleiding bij de berekening van de pensioenen van de mandatarissen
  • Anticiperen op de financiële pensioenlast door de opbouw van reserves

Pensioenverzekering voor mandatarissen

De pensioenlast van de lokale mandatarissen (burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitter) valt onder de budgetten van de gemeenten en OCMW's. Bovendien is de berekening van deze pensioenen, wegens de opeenvolging van de mandaten, de evolutie van de bezoldigingen en de opeenvolgende pensioenhervormingen, bijzonder complex en wordt het moeilijk om te anticiperen op de financiële last die deze pensioenen vertegenwoordigen.

 

Met de pensioenverzekering voor mandatarissen kunt U de berekening en de betaling van deze pensioenen toevertrouwen aan een specialist. U kunt tevens anticiperen op de financiële last van deze pensioenen door ze in de tijd te gaan spreiden via de opbouw van reserves.

Inbegrepen diensten

Inbegrepen diensten: 

  • de raming van de huidige en toekomstige financiële pensioenlasten
  • de opbouw van de reserves om uw pensioentoezeggingen te financieren door de last in de tijd te spreiden
  • de berekening van het exacte pensioenbedrag op het ogenblik van de pensionering
  • de rechtstreekse betaling van de pensioenen aan de gepensioneerden
  • de toepassing van de sociale en fiscale inhoudingen en de overdracht van deze inhoudingen naar de bevoegde instellingen

Etre client chez Ethias

Etre client chez Ethias