Een vraag?

Pensioenverzekering voor mandatarissen

Waarom kiezen voor Ethias?
  • Vergemakkelijking van de berekening van de pensioenen voor de lokale mandatarissen
  • Anticiperen op de financiële last en opbouwen van reserves 
  • Ethias is één van de enige verzekeraars die zowel aanwezig is in de pensioenen in 1ste pijler als in 2de pijler 

Pensioenverzekering voor mandatarissen

De pensioenlast van de lokale mandatarissen (burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitter) valt onder de budgetten van de gemeenten en OCMW's. Bovendien is de berekening van deze pensioenen, met name omwille van de opeenvolging van de mandaten, de evolutie van de bezoldigingen en de opeenvolgende pensioenhervormingen, bijzonder complex en wordt het moeilijk om te anticiperen op de financiële last die deze pensioenen vertegenwoordigen.

 

De pensioenverzekering voor mandatarissen biedt de mogelijkheid om de berekening en de betaling van de pensioenen toe te vertrouwen aan een specialist; zij biedt tevens de mogelijkheid om te anticiperen op de financiële last van deze pensioenen en deze in de tijd te spreiden via de opbouw van reserves. 

Inbegrepen diensten

Inbegrepen diensten: 

  • de voorziening van de huidige en toekomstige financiële pensioenlasten
  • de opbouw van de reserves om uw pensioentoezegging te financieren door de last in de tijd te spreiden
  • de berekening van het exacte pensioenbedrag op het ogenblik van de oppensioenstelling
  • de rechtstreekse betaling van de pensioenen aan de gepensioneerden
  • de toepassing van de sociale en fiscale inhoudingen en de overdracht van deze inhoudingen naar de bevoegde instellingen