Een vraag?

Pensioenverzekering voor mandatarissen

Waarom kiezen voor Ethias?
  • Vergemakkelijking van de berekening van de pensioenen voor de lokale mandatarissen
  • Anticiperen op de financiële last en opbouwen van reserves 
  • Ethias is één van de enige verzekeraars die zowel aanwezig is in de pensioenen in 1ste pijler als in 2de pijler 

Additionele voordelen

Een pensioenverzekering bij Ethias omvat ook: 

  • De toegang tot al uw gegevens via onze extranettool: "easynet wettelijk pensioen"
  • Recurrente opleidingen
  • Referentiewerken
  • De Ethias Pension Corner; een zeer performante zoek- en documentatietool

Financieel rendement

Financieel rendement

Wat het financiële beheer van de reserves van uw pensioenverzekering, kunt u kiezen uit de 3 volgende formules:

  • Ethias Global 21
  • Ethias Global 21 Ethical
  • Ethias Global 23 Dynamic

 

Naargelang uw rendementsstreven en uw risiconeiging kunt u het of het andere fonds kiezen en zelfs tot een verdeling overgaan. Onze specialisten zullen u de kenmerken en opportuniteiten ervan verduidelijken.