Een vraag?

Pensioenverzekering voor ambtenaren

Waarom kiezen voor Ethias?
 • Als u niet bent aangesloten bij het gesolidariseerde Pensioenfonds van de provinciale en lokale besturen voor de financiering van de pensioenen
 • Als u bent aangesloten bij het gesolidariseerde Pensioenfonds van de provinciale en lokale besturen voor de financiering van uw residuele pensioenen
 • Om de financieringslast van de pensioenen voor statutaire personeelsleden te spreiden 

Pensioenverzekering

Dankzij de pensioenverzekering kunt u de financiering van de pensioenen alsook de berekening en de betaling ervan toevertrouwen aan een specialist.

 

Zo zal u een beroep kunnen doen op onze actuarissen om een financieringsplan op maat op te stellen dat, via de opbouw van reserves, toelaat de jaarlijkse kost van de pensioenen over een bepaalde tijdspanne te spreiden en tegelijkertijd te anticiperen op de toekomstige last van uw verplichtingen inzake statutaire pensioenen. Ethias zal instaan voor het financiële beheer van de reserves en zal de risico's van de financiële markten gedeeltelijk dragen.

Onze diensten

Onze diensten: 

 • Anticiperen op de pensioenlast via de realisatie van een financieringsplan over een tijdspanne en rekening houdend met parameters die samen met u worden bepaald 
 • Jaarlijkse update van dit plan om rekening te houden met de evolutie van de lonen, met het personeelsbestand van de statutairen en de betrokken gepensioneerden, met de wetgeving...
 • Beheer van de pensioenreserves

3 formules

Op het vlak van het administratieve beheer van de pensioenen worden 3 formules voorgesteld:

Simple
 • Beheer van de signaletiekgegevens van de gepensioneerden
 • Rechtstreekse betaling van de pensioenen aan de gepensioneerden
 • Beheer van de verplichte sociale en fiscale inhoudingen
 • Opstellen en verzenden van de fiscale fiches naar de gepensioneerden 
Middle

Bovenop de diensten van het "simple" beheer

 • Berekening van het vakantiegeld
 • Berekening van de perequatie van de pensioenen
 • Berekening van de diverse inhoudingen 
Full

Bovenop de diensten van het "simple" en het "middle" beheer

 • Berekening van de bedrag van het rust- of overlevingspensioen (samenstelling van het dossier, controle van de rechten en berekening)
 • Individuele berekening van de ingangsdatum van het pensioen op eenvoudig verzoek
 • Simulatie van de ingangsdatum van het pensioen vanaf 55 jaar 
 • Beheer van de pensioenaandelen
 • Verplichte mededelingen (fiscale en sociale wetgevingen)
 • Helpdesk zowel voor de werkgever als voor de gepensionneerde

 

In alle gevallen: Bijstand van de juridische dienst "Pensioenen"

Etre client chez Ethias