Een vraag?

Pensioenverzekering voor statutaire personeelsleden

Waarom kiezen voor Ethias?
 • Als u niet aangesloten bent bij het Gesolidariseerd pensioenfonds van de provinciale en lokale besturen voor de financiering van de pensioenen
 • Als u aangesloten bent bij het Gesolidariseerd pensioenfonds van de provinciale en lokale besturen voor de financiering van uw residuele pensioenen
 • Om de financieringslast van de pensioenen voor statutaire personeelsleden te spreiden

Pensioenverzekering

Dankzij de pensioenverzekering voor statutaire personeelsleden kunt u de financiering van de pensioenen alsook de berekening en de betaling ervan toevertrouwen aan een specialist.

 

Zo zal u een beroep kunnen doen op de dienstverlening van onze experts om een financieringsplan op maat op te stellen dat, via de opbouw van reserves, toelaat de jaarlijkse kosten van de pensioenen over een bepaalde tijdspanne te spreiden en tegelijkertijd beheersbaar te maken

Onze diensten

Onze diensten: 

 • Anticiperen op uw pensioenlast en deze last modelleren door een financieringsplan uit te werken. Door deze collaboratieve en gepersonaliseerde aanpak kunt u zich positioneren en beter voorbereiden op strategische beslissingen
 • Het jaarlijks actualiseren van dit financieringsplan om rekening te blijven houden met de evolutie van de betrokken pensioenen, de geldende wetgeving…
 • Het beheer van de pensioenreserves

Produits

Het administratief beheer van uw pensioenen door Ethias omvat de volgende opdrachten:

 • de initiële berekening van de pensioenen;
 • de betaling van de pensioenen aan de begunstigden;
 • de herziening van de lopende pensioenen;
 • zo nodig, de verzameling van de gegevens van de begunstigden;
 • sociale en fiscale inhoudingen en de overdracht ervan aan de bevoegde instanties;
 • de terugvordering van ten onrechte betaalde bedragen;
 • de uitvoering van de inbeslagnames/overdrachten of gelijkaardige maatregelen;
 • de correspondentie met de begunstigden met inbegrip van de verzending van een gedetailleerde afrekening bij wijziging van het bruto- of nettobedrag van het pensioen;
 • het financieel verslag.

Produits

Volledige online-toegang

 • De aangeslotene heeft toegang tot de pensioenfiches via een beveiligde website van Ethias: My Ethias Pension.

   

  Als werkgever kunt u het aanvullend pensioen van uw personeel beheren via Extranet Aanvullend Pensioen

   

  Extranet Aanvullend Pensioen biedt tal van voordelen en functionaliteiten:
    

 • Persoonlijke en vertrouwelijke gegevens uitwisselen over de aangeslotenen bij uw contract conform de geldende wetgeving.
 • De gegevens over uw contract en uw aangeslotenen raadplegen: contract en bijvoegsels, pensioenfiches, premies en waarborgen…
 • Op elk moment een overzichtsbestand maken van de aangeslotenen, hun premies en hun waarborgen.
 • De gegevens die nodig zijn voor de jaarlijkse aanpassingen, nieuwe aansluitingen, uittredingen … aan Ethias meedelen.
 • Surf naar www.ethias.be/extranet2P-NL

Etre client chez Ethias

Etre client chez Ethias