Een vraag?

Verzekering arbeidsongevallen

Waarom kiezen voor Ethias?
 • Een medische dienst, psychologische bijstand en een cel voor slachtofferhulp
 • Een Extranet om uw dossier te beheren, uw schadegevallen aan te geven en uw statistieken te raadplegen
 • Decavi 2019

  DECAVI 2023*:
  Beste verzekering “arbeidsongevallen”

   

Preventieadviseurs

Preventieadviseurs

Onze preventieadviseurs (gediplomeerd « Niveau I veiligheid ») helpen u om een efficiënte preventiepolitiek op te stellen in arbeidsongevallen :

 • Analyse van uw sterke en zwakke punten
 • Opsporen van risico’s op het terrein
 • Op punt stellen van performante veiligheidsmiddelen
 • Een op uw ongevallenpercentage toegespitst opleidingsprogramma (hiërarchische lijntraining, het manueel hanteren, werken op hoogte, al dan niet prioritair rijden, brand, BA4/BA5...) in samenwerking met Ethias Services.

 

Gespecialiseerde tools tot uw dienst:

 • De tools ACCEVAL en Het profiel van uw ongevallen waarmee u uw ongevallenpercentage kunt analyseren.
 • Ethias Prevention Reporter: een app voor dynamisch risicobeheer
 • Ethias Prevention Corner: video’s en tutorials, info-fiches…

Medische dienst

Medische dienst

Onze medische dienst bestaat uit een nationaal netwerk van zelfstandige dokters-specialisten.

Op aanvraag van de werkgevers zelf en steeds in overeenstemming met de vertegenwoordigers van de werknemers, hebben wij procedures ontwikkeld voor de medische opvolging bij afwezigheden verbonden aan de arbeidsongevallen. Met het oog op een definitief partenariaat hebben wij methodes op punt gesteld die de rechten van de werknemers niet schaden. 

Psychologische bijstand

Psychologische bijstand en een cel bijstand aan slachtoffers

Deze cel bestaat uit twee beheerders en een medisch adviseur en beheert:

 • De zware dossiers met bijzondere letsels: zware brandwonden, amputaties, ... 
 • Agressiedossiers en gevolgen van psychologische aard
 • Dodelijke ongevallen

 

Zij heeft als doelstelling te luisteren, te informeren en de slachtoffers van deze ongevallen te helpen. Haar belangrijkste taken zijn:

 • Een bijzondere aandacht voor deze « moeilijke » dossiers teneinde een vertrouwensklimaat te creëren
 • De dialoog met het slachtoffer bevoorrechten

 

Structuren opgesteld voor de gevallen met psychologische en lichamelijke letsels

Ethias werkt met een universitaire structuur gespecialiseerd in de behandeling van acute stress voor Wallonië en Brussel. Twee zelfstandige psychologen houden zich specifiek bezig met de problematiek van agressie van de bestuurders van het openbaar transport.

 

Medewerking met de psychologen in het kader van een korte therapie van het type EMDR («Eye Movement desensitisation and reprocessing » of « desensibilisatie en herprogrammering van de ogen »). Het gaat om een technische innovatie gebruikt in de behandeling van psychologische trauma’s waaronder het syndroom posttraumatische stress.

Extranet

Hoe kan u Extranet gebruiken? 

 • Raadplegen van uw verzekeringsportefeuille.
 • Aangifte van uw ongevallen en opvolgen van de evolutie van uw dossiers: correspondentie, documenten, ontvangstbevestigingen… 
 • Uitvoeren van statistische analyses op uw arbeidsongevallen dankzij de module Acceval. 

ACCEVAL

Acceval, is een programma die u toelaat:

 • Statistieken uit te voeren op uw arbeidsongevallen:
  • Het aantal arbeidsongevallen;
  • De frequentie;
  • De graad van reële ernst;
  • De graad van globale ernst;
  • Het aantal werkelijk verloren kalenderdagen;
  • Het aantal ongevallen die zich voordeden op de weg van en naar het werk, …
 • Een groot aantal gegevens, grafieken, boordtabellen, … te raadplegen, op een confidentiële en beveiligde manier volgens verschillende selectiecriteria:
  • Ongevallen verdeeld per « afwijking» (type ongeval);
  • « materiële factoren » (betreffend materiaal);
  • In functie van de werkongeschiktheid;
  • volgens de aard van de letsels…
 • De brutogegevens te downloaden ivm de gekozen periode;
 • Het jaarlijks verslag ter attentie van het comité voor preventie en bescherming op het werk.