Een vraag?

Brand en aanverwante gevaren

Waarom kiezen voor Ethias ?
 • Een verzekering die u een waaier aan dekkingen biedt voor uw patrimonium
 • Verschillende aanpasbare waarborgen 
 • Ethias Prevention Corner : al onze preventieadviezen beschikbaar online  

Brand en aanverwante gevaren

U kan een verzekering « à la carte » samenstellen in het kader van uw contract brand :

 • Brand
 • Bliksem
 • Ontploffing
 • Implosie
 • Aanraking door een voertuig van derden
 • Rookschade
 • Arbeidsconflicten en aanslagen
 • Elektriciteitsschade
 • Storm-en hagelschade
 • Sneeuwdruk en waterschade

 

Deze basisdekking kan vervolledigd worden door de dekking diefstal, vandalisme, onrechtstreekse verliezen,...

 

Gelieve te noteren dat de Ethias contracten de dekking van bepaalde van deze gevaren combineren met de post « waarborgen bijhorigheden » die de afvalkosten, de afbraak, verhaal op derden, verhaal op huurders,… » zal dekken. 

Dekking "Bedrijfsschade"

Nieuw

Optionele uitbreiding : Cyber Assistance

De veralgemening van telewerk en de digitalisering van de economie zorgt voor een historische toename van de cybercriminaliteit. Daarom hebben we ontwikkeld een optionele uitbreiding die dekt de bijstandskosten in het geval van een cybergebeurtenis (cyberaanval of malware) gericht tegen uw IT-systeem waarbij gegevens verloren zijn gegaan.

Onder bijstandskosten worden de kosten van een cyberexpert verstaan die:

 1. de cybergebeurtenis zal onderzoeken om de oorzaak ervan vast te stellen;
 2. zal ingrijpen om de cybergebeurtenis te bedwingen en, indien nodig, de bestanddelen ervan te verwijderen (verwijderen van malware, deactiveren van gehackte gebruikersaccounts);
 3. de cybergebeurtenis zal documenteren en een rapport zal opstellen.

 

Zijn niet gedekt, bijstandsverzoeken:

 • met betrekking tot het verlies van gegevens die zijn opgeslagen in een cloud of een andere infrastructuur waarover de verzekeringnemer geen controle heeft;
 • naar aanleiding van frauduleuze financiële transacties op het internet of in verband met cryptomunten

 

De Cyber Assistance is er voor u als:

 1. U een brandverzekering hebt bij Ethias
 2. U verklaart dat:
 • u wekelijks back-ups maakt van uw digitale gegevens;
 • u een geschikte professionele anti-malware software voor uw IT-systeem hebt geïnstalleerd, die (permanent) geactiveerd is en automatisch bijgewerkt wordt;
 • u de volgende maatregelen neemt om uw IT-systeem te beschermen tegen cybergebeurtenissen, met dien verstande dat ze toereikend zijn en regelmatig bijgewerkt worden:
  • sterke wachtwoorden (min. 8 tekens met een mix van cijfers, letters, speciale tekens en hoofdletters);
  • systeemconfiguraties (de verbindingen met het IT-systeem zijn beveiligd en versleuteld);
  • firewalls.

 

 • u tijdens de volledige duur van de polis de beveiligingspatches op al uw software en/of firmware toepast en documenteert binnen de 60 dagen nadat de beveiligingspatch beschikbaar is;
 • u de software of hardware die niet langer door de fabrikant wordt ondersteund binnen de 6 maanden updatet, vervangt of het gebruik ervan stopzet.

 

NB: bij een schadegeval komt Ethias enkel tussen als aan alle voorwaarden is voldaan.

Dekking "Bedrijfsschade"

Een bijkomende, maar zeker nuttige dekking voor uw onderneming is de waarborg "bedrijfsschade".

Deze compenseert de gederfde winst en de vaste kosten zoals afbetalingen en personeelskosten die u verder moet blijven betalen na een schadegeval. Zo kan uw onderneming financieel overleven.

 

Weet u dat 50 % van de ondernemingen, niet verzekerd in bedrijfsschade, in de problemen komen in de 5 jaren na het voorkomen van een schadegeval.