Een vraag?

Ethias Cyber Protection

Bescherm uw organisatie tegen cyberaanvallen
 • Deze complete oplossing dekt de kosten voor de wedersamenstelling van uw gegevens, uw burgerlijke aansprakelijkheid, de bescherming van uw reputatie, de crisiscommunicatiekosten en de rechtsbijstand.
 • In geval van een cybergebeurtenis : malware, cyberaanvallen, cyberafpersing, menselijke fouten, systeemfouten...
 • Helpdesk 24/7: u wordt onmiddellijk in contact gebracht met een informatica-expert gespecialiseerd in het herstel van gegevens, een adviseur in dringende maatregelen en crisisbeheer en/of een adviseur op het vlak van afpersing.

Ethias Cyber Protection

Het is regelmatig in het nieuws: de kans dat een organisatie het slachtoffer wordt van een cyberaanval of een virus is een van de grootste operationele risico's van de 21e eeuw.

 

In dergelijke gevallen zou uw organisatie te maken kunnen krijgen met kosten voor de wedersamenstelling en het herstel van gegevens, huurkosten of extra personeelskosten, kosten voor het herstel van het computersysteem, enz. Al deze kosten kunnen snel buitensporig worden.

Wie kan deze verzekering afsluiten?

Wie kan een verzekering Ethias Cyber Protection afsluiten?

De verzekering Ethias Cyber Protection kan uitsluitend onderschreven worden door:

 • Lokale overheden (steden, gemeenten, OCMW’s, politiezones, hulpverleningszones);
 • Provinciale en regionale overheden;
 • Scholen;
 • Volgende organisaties die maximum 750 personeelsleden tewerkstellen:
  • Intergemeentelijke samenwerkingen (behalve nutsbedrijven);
  • de socialprofitsector (behalve de ziekenhuizen);
  • de beroepsorganisaties van de publieke sector en socialprofitsector.

Ethias Cyber Protection verzekert ...

Ethias Cyber Protection verzekert ...

Met Ethias Cyber Protection biedt u uw organisatie een complete oplossing die haar beschermt tegen de gevolgen van een cybergebeurtenis

3 essentiële punten

Ethias Cyber Protection beschermt uw organisatie op 3 essentiële punten:

 

1. Eigen schade

 

De computerserver die de verschillende diensten van een gemeente beheert, is het slachtoffer geworden van een bijzonder agressief virus. Gevolg: het gemeentebestuur ligt stil en kan het geen documenten meer afleveren aan de bevolking.

 

Ethias Cyber Protection vergoedt de kosten voor het identificeren van de cybergebeurtenis (malware, cyberaanvallen, menselijke fouten, systeemfouten, een denial of service of ongeoorloofd gebruik van het informaticasysteem) en de kosten voor het herstellen van het informaticasysteem.

 

Zijn (onder andere) niet gedekt:

 • De kosten voor het corrigeren van anomalieën of defecten in systemen, software of hardware;
 • De kosten voor het wijzigen of verbeteren van de informaticasystemen.

 

 

2. Burgerlijke aansprakelijkheid (BA) en Rechtsbijstand

 

Na besmetting met ransomware werd een staatsorgaan aansprakelijk gesteld voor het verlies van hun vertrouwelijke gegevens als gevolg van een beveiligingslacune in haar informaticanetwerk.

 

Ethias Cyber Protection treedt op bij inbreuken op persoonsgegevens en vergoedt de schade die voortvloeit uit de burgerlijke aansprakelijkheid inzake netwerkbeveiliging (verdedigingskosten, kosten voor monitoring en toezicht, financiële sancties opgelegd door een administratieve instantie).

 

Zijn (onder andere) niet gedekt:

 • De aansprakelijkheden die contractueel worden aangegaan door de verzekeringnemer voor zover deze verder reiken dan de aansprakelijkheden die voortvloeien uit het gemeen recht ter zake;
 • De kosten voor het overdoen van de prestaties die ten laste zijn van de verzekeringnemer.

 

 

3. Reputatiebescherming

 

Een gerenommeerde onderwijsinstelling die het slachtoffer is van een poging tot phishing, lijdt reputatieschade en moet snel communiceren om haar imago bij het publiek te herstellen.

 

Ethias Cyber Protection vergoedt de honoraria en kosten van de adviseur in noodmaatregelen en crisisbeheer om de gevolgen van de reputatieschade te beperken.

 

Is (onder andere) niet gedekt:

 • Reputatieschade die niet het gevolg is van een schadegeval dat in “eigen schade” of “burgerlijke aansprakelijkheid” gedekt is.

 

 

Tussenkomstlimieten en vrijstellingen

 

Uw organisatie heeft de keuze tussen:

 • 2 belangrijke tussenkomstlimieten*:
  • 250 000 €
  • 500 000 €

  *per schadegeval en per jaar voor alle waarborgen.
 • Eén van de drie bedragen als vrijstelling**, ongeacht de tussenkomstlimiet:
  • 2 500 €
  • 5 000 €
  • 10 000 €

  ** per schadegeval.

 

 

Bijstand bij een cyberaanval

 

Als u Ethias Cyber Protection afsluit, krijgt u automatisch 24/7 bijstand in het geval van een cyberaanval. Deze dienst wordt u aangeboden in samenwerking met Crawford & Company, 's werelds grootste onafhankelijke aanbieder van schadebeheeroplossingen.

 

 

Uw voordelen:

 • Een antwoord binnen de eerste 48 uur;
 • U wordt onmiddellijk in contact gebracht met erkende incidentenmanagers en IT-experts en, indien nodig, met gespecialiseerde advocaten;
 • Voorbeelden van diensten: analyse van malware, begeleiding bij losgeldeisen, opsporing van informatielekken ...

Meer info?

Wenst u meer info of de algemene voorwaarden gratis te ontvangen?

Meer info?

Geïnteresseerd in een verzekering Cyber Protection?

Meer info?

Wenst u uw verzekering Cyber Protection te hernieuwen bij Ethias?

 

 

Lees aandachtig de infofiche en de algemene voorwaarden in bijlage voordat u de verzekering Ethias Cyber Protection afsluit.

 

De verzekering Ethias Cyber Protection is een multirisicoverzekering die onderworpen is aan de Belgische wetgeving.

Het betreft een jaarcontract dat ieder jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij opzegging minstens 3 maanden vóór de vervaldatum van het contract.

Bent u niet tevreden? U kunt een brief sturen naar Ethias, rue des Croisiers, 24 te 4000 Luik, of mailen naar klachtenbeheer@ethias.be. Indien u geen voldoening krijgt, kan u zich wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman-insurance.be), de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel.