fr

Ethias steunt de nieuwe standaard ontwikkeld door PBAF

2022_06_StratESG_Normes22_PBAF

Op 14 juni 22 presenteert PBAF een nieuwe standaard voor financiële instellingen om de impact van leningen en investeringen op biodiversiteit te meten. Ethias stelt de bescherming en het herstel van de biodiversiteit centraal in haar investeringsbeslissingen. Daarom steunen we enthousiast de nieuwe standaard die PBAF heeft ontwikkeld. Het is een tool waarmee we verdere vooruitgang zullen kunnen boeken in onze aanpak. 

Hoe kunnen financiële instellingen hun negatieve impact op de wereldwijde biodiversiteit reduceren en werken aan biodiversiteitsherstel? Een vraag waar het Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF), een internationaal samenwerkingsverband van 36 banken, vermogensbeheerders en investeerders, zich al enkele jaren over buigt. Vandaag presenteert PBAF een nieuwe standaard voor financiële instellingen om de impact van leningen en investeringen op biodiversiteit te meten. Volgens PBAF kan iedere bank, vermogensbeheerder of pensioenfonds hiermee gericht gaan meten en sturen op verlaging van negatieve impact en bescherming en herstel van de biodiversiteit. De PBAF-deelnemers roepen andere financiële instellingen op zich aan te sluiten en samen te werken aan één wereldwijde aanpak voor de sector.

Ethias stelt de bescherming en het herstel van de biodiversiteit centraal in haar investeringsbeslissingen.
We steunen enthousiast de nieuwe standaard die PBAF heeft ontwikkeld. Het is een tool waarmee we verdere vooruitgang zullen kunnen boeken in onze aanpak

Alain Flas, Investment Manager (Sustainable Investments & Fund Selection) bij Ethias

 

Stapsgewijze aanpak voor financiële instellingen

De ‘PBAF Standaard 2022’ beschrijft aan de hand van eisen en aanbevelingen wat er nodig is om een biodiversiteit-footprint uit te voeren: een assessment voor financiële instellingen om de negatieve en positieve impact van hun leningen en investeringen (bv aandelen, obligaties en green bonds) op de biodiversiteit te meten, hierop te sturen én hierover te rapporteren. Zo kunnen fondsbeheerders bijvoorbeeld een inschatting maken van het verlies aan biodiversiteit bij een belegging in een internationaal voedingsbedrijf en inzicht krijgen in de achterliggende oorzaken.

Naast belangrijke eisen en aanbevelingen geeft de standaard uitleg over verschillende methodieken en tools die financiële instellingen kunnen gebruiken om hun impact in kaart te brengen. Innovatieve voorbeelden hiervan zijn het gebruik van satellietbeelden om ontbossing in kaart te brengen en het aantonen van diersoorten aan de hand van sporen van DNA in rivieren.

De standaard is zoveel mogelijk geharmoniseerd met andere initiatieven in de financiële sector, zoals de Taskforce for Nature Related Disclosures (TNFD), het Science Based Targets Network (SBTN) en het EU Align project.

Biodiversiteitsverlies

Biodiversiteit, de variatie aan leven en de ecosystemen waarin dit leven voorkomt, staat aan de basis van alles wat ons en onze maatschappij in leven houdt. Recente onderzoeken tonen aan dat het leven en de ecosystemen wereldwijd in snel tempo worden aangetast. Ontbossing, de intensivering van de landbouw, overbevissing, jacht, vervuiling en klimaatverandering zijn hier belangrijke oorzaken van. Grote veranderingen op economisch, politiek en sociaal vlak zijn noodzakelijk om het uitsterven van 1 miljoen planten- en diersoorten de komende decennia te voorkomen. Dat vraagt om extra maatregelen van overheden, bedrijfsleven en de financiële sector.

Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer