fr

Natuurpunt en Ethias werken aan robuuste natuur in Vallei van de Zwarte beek

Natuurpunt_Oasis

LUMMEN - 17 februari 2023 - In de Vallei van de Zwarte Beek in Lummen bezegelden Natuurpunt en verzekeraar Ethias vandaag hun samenwerking. Zo maken we het natuurgebied robuuster en werken we verder aan de droom van een aaneengesloten oppervlakte van 350 hectare. De Vallei van de Zwarte Beek is één van de laatst overgebleven veengebieden in Vlaanderen en Natuurpunt wil hier de komende jaren sterk inzetten op vernatting. Dat is belangrijk voor het klimaat, de biodiversiteit en onze gezondheid. 

 

“In de loop van de vallei zijn verschillende grote veenpakketten terug te vinden. De dikte van dat veen varieert van 1 meter in Lummen tot 7 meter in Beringen. In dat veen ligt heel veel CO2 opgeslagen”, zegt Christof Van Ackere (Natuurpunt Consulent Vallei van de Zwarte Beek). “De grootste bedreiging is uitdroging want zo kan de opgeslagen CO2 vrijkomen. Om dat te vermijden is het belangrijk de waterhuishouding te optimaliseren. Als we een meer aaneengesloten gebied hebben, kunnen we daar vol op inzetten”.

Voor mens en natuur

Om een robuust aaneengesloten natuurgebied te creëren kan Natuurpunt rekenen op de financiële steun van verzekeraar Ethias.

Ethias draagt met verschillende initiatieven bij tot een meer duurzame wereld. Eén van die initiatieven is vanaf dit jaar ook de samenwerking met Natuurpunt”, zegt Bénédicte Passagez, Head of Sustainability bij Ethias. “Ethias zal Natuurpunt namelijk helpen om grondgebieden aan te kopen rond de Zwarte Beek, in Lummen. Zo willen we samen één groot beschermd grondgebied creëren waar niet alleen de biodiversiteit beschermd wordt, maar ook aandacht zal zijn voor de waterreserves en de captatie van CO2. Als verzekeraar die er volledig wil zijn voor zijn klanten en de maatschappij, hebben we er alle baat bij dit grondgebied zo uit te breiden dat het zelfs kan dienen als bufferzone tegen overstromingen. Een probleem dat steeds groter wordt en dat we mee willen helpen voorkomen. Zo zijn we er voor mens en natuur, wat ook mooi vertaald wordt in onze nieuwe baseline: 'We zijn er voor je'.”

Luc Wouters, burgemeester van Lummen: “In Lummen staat natuur centraal, en wat belangrijk is voor de natuur is belangrijk voor Lummen. De vallei van de Zwarte Beek beschikt over één van de best bewaarde en grootste veenpakketen van Vlaanderen. Als natuurgemeente zijn wij daar natuurlijk trots op. Een veengebied reguleert zichzelf en heeft de functie om een grote capaciteit water vast te houden en geleidelijk los te laten op het moment dat de natuur het nodig heeft. Het is een uniek natuurlijk proces. Maar soms heeft ook de natuur een duwtje in de rug nodig. Wanneer het veengebied droog ligt, verliest het ook zijn functionaliteit. Een van de projecten die de functionaliteit van het veen al herstelde, is Care-Peat. Dat is nu bijna afgelopen maar dankzij Ethias kan er een vervolgtraject komen. Natuur- en veenherstel en klimaatmaatregelen gaan hand in hand. En dit is een prachtig praktijkvoorbeeld hiervan.”

Veenherstel werkt

In andere deelgebieden van de Vallei van de Zwarte Beek is het natuurgebied al uitgebreid en het veen met succes hersteld. Hierdoor kon het veen zijn werk als spons weer uitvoeren: water kan infiltreren en het bij droogte langzaam afgeven. De biodiversiteit ging er ook op vooruit: op grondgebied Beringen was er in 2021 voor het eerst in België een broedgeval van de kraanvogel. En wat goed is voor plant en dier, is dat ook voor de mens. Want meer natuur in de buurt verlaagt tal van ziekteklachten en verhoogt het welzijnsgevoel.

Er liggen dus heel wat kansen om de natuur te versterken die Natuurpunt dankzij de samenwerking met Ethias ten volle kan benutten.

Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer