fr

Ethias publiceert haar eerste niet-financieel verslag

file

 

Ethias publiceert haar eerste niet-financieel verslag sinds de omzetting van de richtlijn 2014/95/EU in Belgisch recht op 3 september 2017. Dit verslag is het resultaat van een samenwerking tussen alle geledingen van de onderneming, vertegenwoordigd binnen een paritair Ethisch Comité, en toont zo de kwaliteit en kracht van de sociale cohesie in de onderneming.

In het belang van een betere wereld - die rechtvaardiger, ecologischer, billijker en solidairder is - belicht het verslag de resultaten van Ethias als:

  • Vertrouwensvolle verzekeraar
  • Duurzame onderneming
  • Verantwoorde belegger

Met haar unieke model (directe verzekeraar) van bijna een eeuw geeft Ethias dag na dag blijk van haar toegevoegde waarde op het terrein. Als de nummer één partner van de openbare overheden en hun personeelsleden streeft Ethias ernaar om te voldoen aan de behoeften van haar klanten in termen van preventie, dekking, dienstverlening en inzet voor sociale, maatschappelijke en ecologische thema’s.

De missie van Ethias is duidelijk: de verzekering vereenvoudigen om haar klanten zekerheid, gemoedsrust en ondernemingsvrijheid te bieden, met innovatieve producten en diensten. 

Als mutualistisch geïnspireerde verzekeringsonderneming en speler in de sociale economie heeft Ethias zich altijd al ingezet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). In 2003 heeft zij een paritair ethisch comité opgericht om de ontwikkeling, opvolging en evaluatie van projecten en initiatieven rond MVO binnen Ethias te ondersteunen en te begeleiden. MVO is bovendien een transversale competentie die al haar businessactiviteiten aanbelangt. 

In 2017 ging Ethias van start met een omvangrijk transformatieprogramma, waarvan u de belangrijkste verwezenlijkingen in dit verslag terugvindt: nieuwe organisatie, versterking van de governance, herziening van haar waarden en missie, digitale transformatie, beleid inzake mobiliteit en verantwoord beleggen, enz.

Dit verslag beschrijft de situatie van Ethias in 2017 op sociaal, maatschappelijk en ecologisch vlak, zoals bepaald door de richtlijn 2014/95/EU*, en vormt een aanvulling op het jaarverslag. 

Het verslag biedt de gelegenheid om doelstellingen te bepalen voor 2018 en kritieke prestatie-indicatoren 
(KPI’s) te identificeren voor alle sectoren van de onderneming: maatschappelijk verantwoord investeren 
(rusthuizen, ...), innovatieve eco-verantwoorde producten, continue processen om de koolstofvoetafdruk te verminderen, corporate mentorship ...

* Grote publieke vennootschappen die op hun balansdatum gemiddeld meer dan 500 werknemers gedurende het boekjaar hebben tewerkgesteld, moeten in hun jaarverslag een “niet-financiële verklaring” opnemen met informatie die minstens betrekking heeft op 
milieu-, sociale en personeelsaangelegenheden, eerbiediging van mensenrechten en de bestrijding van corruptie en omkoping.Bovendien moet de vennootschap informatie verstrekken over elk van deze thema’s:

  • Het gevoerde beleid met betrekking tot deze aangelegenheden
  • De resultaten van dit beleid
  • De voornaamste risico's en hoe de vennootschap deze risico's beheert
  • De niet-financiële prestatie-indicatoren

Er geldt ook het “comply-or-explain”-principe. 

Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer