Een vraag?

Groepsverzekering

Waarom kiezen voor Ethias?
 • Uniek in België! Ethias biedt volledige oplossingen aan voor de pensioenen van zowel de 1ste als de 2de pijler. 
 • Een nieuwe dimensie voor uw HR-beleid: geef echte extralegale voordelen aan uw contractuele personeelsleden op de lange termijn.
 • Financieringsinstrument aangepast aan uw risicobereidheid.

Doel

Het doel van een aanvullend-pensioen voor het contractueel overheidspersoneel is dubbel:

 • De kloof in de pensioenrechten tussen de contractuele personeelsleden en de statutaire personeelsleden verkleinen.
 • Uw HR-beleid activeren door mogelijk de beste kandidaatsprofielen aan te trekken, te behouden,  te motiveren en de concurrentie met de privésector beheersbaar te maken.

 

Het aanvullend pensioen bij leven op het ogenblik van de pensionering vormt de basiswaarborg van de verzekeringsdekking. De storting van een kapitaal of een levenslange rente laat toe het inkomensverlies te compenseren dat bij pensionering geleden wordt.

Aanvullende waarborgen

Aanvullende waarborgen 

 • Elke oplossing is volledig flexibel en uniek.

  Ethias begeleidt U van bij de start van uw denkoefening. U zal uw bescherming kunnen uitbreiden naar de volgende dekkingen:

 • Kapitaal bij overlijden vóór pensionering: storting van een bedrag (forfaitair of gekoppeld aan het loon en aan de tewerkstellingsgraad) aan de rechtverkrijgenden in het geval van vroegtijdig overlijden.
 • Verzekering "Gewaarborgd inkomen”: betaling van een aanvullende rente bij arbeidsongeschiktheid (vervangingsinkomen) door ziekte of ongeval.
 • Verzekering “Vrijstelling van premiebetaling”: terugbetaling van de bijdragen van het aanvullend pensioen bij ziekte en/of ongeval.

Etre client chez Ethias

Documenten

Brochure (PDF)