Een vraag?

Groepsverzekering

Waarom kiezen voor Ethias?
  • Uniek in België! Ethias biedt volledige oplossingen aan voor de pensioenen van zowel de 1ste als de 2de pijler. 
  • Een nieuwe dimensie voor uw HR-beleid: geef echte extralegale voordelen aan uw contractuele personeelsleden op de lange termijn.
  • Financieringsinstrument aangepast aan uw risicobereidheid.

Flexibiliteit

Flexibiliteit

  • De werkgever bepaalt zelf het bedrag van de bijdragen (meestal een percentage van het loon of een forfaitair bedrag), de reikwijdte van de dekkingen en de flexibiliteit die de werknemers krijgen:
  • de mogelijke keuzes: combinaties van de waarborgen van uw keuze (geleide keuze) of vrije keuze tussen alle mogelijke waarborgen (cafetariaplan).
  • het budget: forfaitair bedrag of percentage van het loon.
  • de personeelscategorie (objectief gedefinieerd) die U wilt aansluiten of houden.

Online-toegang

Volledige online-toegang

De aangeslotene heeft toegang tot de pensioenfiches via een beveiligde website van Ethias: My Ethias Pension.
 

De werkgever heeft toegang tot de beveiligde Ethias-site om het van kracht zijnde pensioenreglement te raadplegen, de individuele contracten te bekijken of wijzigingen in de parameters van zijn verzekerden mee te delen.

Financieel rendement

FINANCIERINGSINSTRUMENTEN

  • Wat het financieel beheer van de reserves betreft, zijn er verschillende formules: 
  • Ofwel kiest u voor meer zekerheid met een tak 21-oplossing: jaarlijks rendement gewaarborgd door de verzekeraar (resultaatverplichting), vermeerderd met een eventuele winstdeelname.
  • Ofwel geeft u voorrang aan een verwachte financiële rendementsverwachting door te kiezen voor een tak 23-oplossing: selectie van één of meer beleggingsfondsen voor een potentieel hoger rendement, de verplichting is een middelenverplichting. 

Etre client chez Ethias

Investeringen

De strategie voor duurzaam en verantwoord investeren is afgestemd op de strategie van Ethias voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Met haar financiële investeringen wil Ethias handelen in het langetermijnbelang van haar verzekerden en van de samenleving als geheel.

Hebt u interesse in een Pensioenfonds of OFP ?