fr
2021_01_IndependantTPE_Oasis_News

Bepaalde sectoren worden bijzonder getroffen door de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het virus in te dijken. Als Belgische speler met een maatschappelijke betrokkenheid heeft Ethias beslist om zeer concrete hulp te verlenen aan zelfstandigen en zeer kleine ondernemingen (ZKO’s) die bij haar verzekerd zijn en bij wie de gezondheidscrisis een impact heeft op hun activiteit.

Terugbetaling van verzekeringspremies 2020

Ethias biedt haar verzekerden financiële steun door de in 2020 ontvangen premies gedeeltelijk aan hen terug te betalen naargelang het aantal maanden van inactiviteit. Die steun heeft betrekking op de verzekeringscontracten "burgerlijke aansprakelijkheid" en "brand" voor gebouwen die geheel of gedeeltelijk voor beroepsdoeleinden worden gebruikt.

Deze steun heeft betrekking op contracten die in 2021 nog lopen en waarbij de verzekeringnemer een zelfstandige of een ZKO is die een specifieke steunmaatregel van de overheid geniet.

Alle informatie om een aanvraag in te dienen is te vinden op onze website.

Premie-uitstel voor 2021

Het beschermen en helpen van klanten in nood blijft prioritair dankzij de verlenging van bestaande maatregelen en de ondersteuning van de economie.

Zelfstandigen en ZKO’s die financiële moeilijkheden ondervinden als gevolg van de gezondheidscrisis, komen eveneens in aanmerking voor uitstel van betaling van hun verzekeringspremies Niet - Leven voor het jaar 2021. Dit betreft een maatregel die is genomen op het niveau van de verzekeringssector in België.

Gratis psychologische hulp voor zelfstandigen die het mentaal zwaar hebben

De coronacrisis raakt ons allen diep. Naast de soms ernstige aantasting van onze lichamelijke gezondheid ontziet ze ook ons mentaal welzijn niet. Zelfstandigen worden niet alleen geconfronteerd met financiële moeilijkheden, maar ook met psychische problemen.

Ethias heeft besloten om ook zelfstandigen en ZKO’s gratis toegang te verlenen tot een team van professionele psychologen die telefonisch klaarstaan. Studenten die bij Ethias verzekerd zijn, konden reeds op die psychologische ondersteuning rekenen.

Het gratis nummer 0800 84 84 1 is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Wie van deze dienst gebruikmaakt, krijgt een gratis en volledig vertrouwelijke consultatie. Het telefoongesprek kan tot 50 minuten duren. Aan het einde van de sessie kan de persoon, zo nodig, worden doorverwezen naar noodhulpdiensten.

Deze maatregelen komen naast de initiatieven die reeds tijdens de eerste golf zijn ingevoerd voor zelfstandigen: terugbetaling van een maand huur, vermindering van de autoverzekeringspremie, specifieke maatregelen in arbeidsongevallen ...

Steun aan haar medewerkers, haar klanten, de hele Belgische bevolking ...
Hier vindt u alle details van het ondersteuningsplan dat Ethias sinds het begin van de gezondheidscrisis heeft uitgevoerd.

Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer