fr

Niet-financieel verslag 2020: Ethias nog dichter bij haar verzekerden en de Belgische samenleving

2021_04_RNF20_Oasis_News_NL

 

2020 was een buitengewoon jaar. Een jaar waarin Ethias en haar 1.900 medewerkers zich ten volle hebben ingezet om burgers en sectoren in nood te ondersteunen en te beschermen. Een jaar met diverse maatschappelijke innovaties waarin menselijke relaties centraal staan!

 

Dit engagement van Ethias binnen de Belgische samenleving komt tot uiting in dit verslag. Het belicht namelijk de jaarbalans van haar acties rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) op drie domeinen: People, Profitability en Planet, plus een uitgebreid hoofdstuk over haar duurzame investeringsstrategie en governance.

Een engagement versterkt door de gezondheidscrisis

Ondersteuning voor haar klanten (particulieren, bedrijven, zelfstandigen, vrije beroepen en de publieke sector), de ziekenhuissector, het onderwijs, de sportfederaties, de culturele sector... 2020 was een bijzonder jaar, dat helaas in het teken van de COVID-19-pandemie stond. De gevolgen van deze gezondheidscrisis zijn enorm op verschillende niveaus. Dat heeft ons engagement uiteraard versterkt. Als partner in het dagelijkse leven van alle Belgen speelt Ethias al meer dan 100 jaar haar rol als verantwoordelijke verzekeraar!

“Sinds het begin van de gezondheidscrisis heeft Ethias zich met grote vastberadenheid ingezet rond vier pijlers van bescherming: onze medewerkers, onze verzekerden (Particulieren & Collectiviteiten), de Belgische samenleving (klanten & niet-klanten) en onze onderneming. Na de trofee voor beste niet-financieel verslag in 2019 mochten we in 2020 de eerste DECAVI-trofee ‘Pandemie’ in ontvangst nemen. Wij zullen ons engagement in 2021 handhaven en nog verder uitbreiden met onze steun aan de economische herstelplannen. Ethias wil dichter dan ooit bij de hele Belgische samenleving staan.”

Philippe Lallemand, CEO

Klimaat: koolstofneutraal tegen 2030

Al sinds 2008 maakt Ethias haar koolstofbalans op en meet ze haar CO2-uitstoot. Met haar ambitieuze "Change Over"-plan wil Ethias tegen 2030 koolstofneutraal zijn. Als eerste stap heeft Ethias haar volledige uitstoot in 2020 gecompenseerd door deel te nemen aan een herbebossingsproject in Zambia. Zij kreeg daarvoor het label “CO2 Neutral Company”.

De inspanningen van Ethias om haar energieverbruik te verminderen, in combinatie met de effecten van homeworking, hebben hun vruchten afgeworpen: de uitstoot is met 26% gedaald, wat overeenkomt met een gemiddelde auto die meer dan 160 keer rond de wereld rijdt ...

Een versterkt beleid voor maatschappelijk verantwoord en duurzaam investeren

In 2020 ondertekende Ethias het charter “UNI PRI” (United Nations Principles for Responsible Investments). Met die ondertekening heeft zij zich er openlijk toe verbonden bij haar beleggingskeuzes rekening te houden met het belang van maatschappelijke, milieu- en good governancefactoren (ESG), en met de principes van de Verenigde Naties.

Haar (geactualiseerde) ethische investeringscode bepaalt dat voortaan 87 landen (tegen 69 in 2019) en 637 bedrijven (tegen 207 in 2019) worden uitgesloten van haar investeringsperimeter. Op het vlak van groene obligaties heeft Ethias 430 miljoen euro geïnvesteerd in 2020 tegenover 231 miljoen euro in 2019.

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s)

De aanpak van Ethias zit verankerd in wereldwijde bezorgdheden. Zo is haar actieplan 2020 toegespitst op 3 van de 17 SDG's die door de Verenigde Naties zijn ontwikkeld: armoede, gezondheid en klimaat. Enkele voorbeelden:

No_Poverty

Bestrijding van armoede, overal en in al haar vormen (SDG 1) - Schenking van 1.000 pc's aan scholen in België, structureel partnerschap met Digital For Youth (waarbij refurbished pc’s aan kinderen uit kwetsbare gezinnen worden gegeven), terugbetaling of vermindering van bepaalde premies, tenlasteneming van één maand huur voor klanten-huurders ...

Health_Well_Being

Goede gezondheid en welzijn op elke leeftijd (SDG 3) - Ontwikkeling van innovatieve oplossingen (teleconsultaties, een hulp- & solidariteitsplatform voor burgers); gratis professionele psychosociale bijstand voor onze werknemers, voor studenten en zelfstandigen; gratis dekkingsuitbreidingen om verplegend personeel en vrijwilligers te verzekeren ...

Climate

Strijd tegen klimaatverandering (SDG 13) - Activering van ons "Change Over"-plan (met het behalen van het label “CO2 Neutral Company” dankzij een herbebossingsproject in Zambia), verdere uitrol van onze strategie voor passiefgebouwen ...

Aan deze ambities wordt een vierde doelstelling toegevoegd voor 2021: duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11).

Om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven raden wij u aan een meer recente versie van uw browser te gebruiken.
Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer