Schade door de storm | Ethias

Het onweer kan voor eventuele overlast zorgen.
Wij staan voor je klaar, lees hier hoe we je verder helpen.
Schade door de storm? Doe aangifte in je Klantenzone.

Snelle en kwalitatieve
afhandeling van uw schade.


Meteen geholpen worden bij schade: dat is de garantie van Ethias. U kunt ons 24 uur per dag bellen, ook in het weekend. Ook betalen wij u zeer snel uit: steeds binnen één maand na het afsluiten van de expertise. En meestal de nieuwwaarde zodat u geen verlies lijdt. Alweer een zorg minder.
* 15% korting van toepassing op alle waarborgen. Geldig tijdens het eerste verzekeringsjaar voor elk nieuw contract dat via internet is onderschreven. De contracten die niet online kunnen worden aangevraagd (gebouw buiten de normen, goederen in een overstromingsgebied, ...) zijn uitgesloten van dit aanbod.

** Index der Consumptieprijzen € 256,19 (01/2020).

*** Vermelde prijs geldt voor een Huurdersverzekering van een appartement. Jaarpremie van € 139,39 in één keer te betalen.

**** Op voorwaarde dat u jonger dan 30 jaar bent en reeds titularis bent van een Familiale verzekering of er tegelijk met uw Huurdersverzekering een onderschrijft. Geldig tijdens het eerste verzekeringsjaar voor elk nieuw contract dat via internet is onderschreven. De contracten die niet online kunnen worden aangevraagd (gebouw buiten de normen, goederen in een overstromingsgebied, ...) zijn uitgesloten.

***** Commercieel voordeel dat u voor de duur van het contract wordt toegekend, voor zover u – of een lid van uw gezin (partner, kind, inwonende ouder) – titularis bent van een contract voor een Auto- of Woningverzekering.